Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Putničko zdravstveno osiguranje

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim liječničkim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbijedite sebi putničko zdravstveno osiguranje. To vam obezbjeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog liječenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putničko zdravstveno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog liječenja i transportnih troškova usljed bolesti ili nesretnog slučaja, naš partner EUROP ASSISTENCE vam pruža 24-časovnu pomoć ili asistenciju.
 

Pri ugovaranju osiguranja možete se odlučiti za osnovni ili nadstandardni program. Razlikuju se po visini osiguravajućeg pokrića i visini premije osiguranja. Kod osnovnog programa osiguranja suma osiguranja iznosi najviše 30.000 KM, od čega za troškove prevoza najviše 7.200 KM, a kod nadstandardnog programa suma osiguranja iznosi najviše 60.000 KM od čega za toškove prevoza najviše 14.400 KM.
 

Kod individualnih osiguranja period pokrića ne može biti kraći od 3 dana.

 

Pored toga, u putničkom zdravstvenom osiguranju sa asistencijom nudimo tri oblika osiguranja:

  • Individualno osiguranje,
  • Porodično osiguranje i
  • Grupna osiguranja (grupu čini 10 ili više osiguranika).

 

Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unaprijed – prije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja polise osiguranja.

 

Gdje ugovoriti osiguranje?

U jednoj od Kancelarija Triglav osiguranja, ad.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

Pozovite asistentni centar EUROP ASSISTANCE na telefonski broj: + 381 (11) 41 44 106 

i Fax: + 381 (11) 411 99 99 i mail: operationsr@europ-assistance.hu

koji pruža pomoć 24 sata i na srpskom jeziku.

 

Recite svoje:

  • lične podatke,
  • broj polise,
  • opis nezgode ili bolesti,
  • mjesto, broj faxa i telefonski broj na koji ste dostupni.

 

Ukoliko troškovi liječenja prelaze iznos od 1.000 KM, potrebno je da svakako kontaktirate EUROP ASSISTANCE.

 

Važno

Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savjetujemo vam da upozorite liječnike, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na račun stave ime i prezime osigurane osobe, opis bolesti i liječenja, cijene svake pojedine usluge, pečat i potpis liječnika, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, polisom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.