Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od zemljotresa

Predmet osiguranja do zemljotresa su građevinski objekti i stambene pokretine. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari uzrokovanih zemljotresom

Predmet osiguranja su sve vrste građevinskih objekata i pokretne imovine.

 

Ako je posebno dogovoreno, osiguranje od potresa se može proširiti i na osiguranje zastoja u pogonu preduzeća.

 

Dodatno osiguranje od zemljotresa možete zaključiti, prije svega, kod sljedećih osnovnih osiguranja:

Osiguranje od požara,

Osiguranje računara,

Osiguranje zastoja u radu zbog požara,

 

ŠTA OSIGURANJE POKRIVA?

Osiguravač pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari, koje nastane neposredno zbog zemljotresa ili je u uzročnoj vezi s njim.