Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje mašina od loma

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja mašine, mašinskih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za mašine propisana opterećenja i radne operacije.

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja:

 • mašine,
 • mašinskih i električnih uređaja,
 • instalacija.

 

Ako je posebno dogovoreno, predmet osiguranja mogu biti i:

 • dalekovodi,
 • plinovodi,
 • naftovodi,
 • toplovodi,
 • vodovodna mreža,
 • metalne konstrukcije ( silosi, antenski stubovi ),
 • prenosne trake,
 • lanci i užad transportnih uređaja,
 • veliki alati¸ bušilice i oprema za dubinsko bušenje,
 • termo - obloge peći,
 • elektronski računarski programi, ugrađeni u mašine i uređaje.

 

Ovakvo osiguranje pokriva, prije svega, štete, koje nastanu zbog:

 • mehaničkog loma,
 • grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi,
 • djelovanja električne energije,
 • zakazivanja zaštitnih ili regulacijskih uređaja,
 • kao i pada i prevrtanja.

 

Osiguranje od oštećenja mašina isključuje sva oštećenja i kvarove koji su posljedica osnovnih i dodatnih opasnosti osiguranja od požara, štete zbog trajnog djelovanja hemijskih, toplotnih ili drugih mehaničkih utjecaja, kao i štete na mašinama za vrijeme montaže, pogonskog ispitivanja ili rada mašine prije završne popravke.


 

Više informacija možete naći u Uslovima za osiguranje mašina od loma.