Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje osoba na službenom putu od posljedica nezgode

Osiguranje je namijenjeno preduzećima koja shvataju važnost osiguranja svojih zaposlenika. Tokom putovanja zaposlenici su višestruko izloženi opasnostima i posljedicama koje mogu nastupiti usljed nezgode.

Ugovarač ovog oblika osiguranja može biti preduzeće ili druga organizacija koja želi osigurati svoje zaposlenike ili članove.

U slučaju ugovaranja ovog oblika osiguranja osigurane su one osobe koje službeno putuju po nalogu ugovarača osiguranja. Trajanje osiguranja počinje sa odlaskom osigurane osobe na službeni put (iz preduzeća ili svog doma) i traje do njenog povratka sa službenog puta u preduzeće ili svoj dom.

Za valjanost ovog vida osiguranja neophodno je izdati pojedinačne putne naloge za službeno putovanje.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

  • Smrti osiguranika usljed nezgode;
  • Trajna invalidnost - trajni gubitak opće radne sposobnosti – potpuni ili djelimični;
  • Dnevna naknada - prolazna nesposobnost za rad usljed nezgode;
  • Troškovi liječenja - Narušenje zdravlja kao posljedica nezgode koje zahtijeva ljekarsku pomoć;
  • Dnevna naknada za boravak u bolnici - narušenje zdravlja kao posljedica nezgode koje zahtijeva boravak u bolnici.