Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju

Roba je u prevozu kopnom, vodom ili zrakom izložena mnogobrojnim opasnostima. Smatra se da je roba u prevozu od trenutka kada počne utovar na prevozno sredstvo u mjestu otpreme,  do trenutka kada se istovari iz prevoznog sredstva na odredište.

PREDMET OSIGURANJA

Registrovani prevoznik može osigurati svoju prevozničku odgovornost za oštećenja, uništenje ili gubitak robe koju je preuzeo za prevoz sa odgovarajućom dokumentacijom. Ugovor o osiguranju u okviru širine osiguravajućeg pokrića štiti od zahtijeva za odštete od strane osoba koje su oštećene (vlasnika roba), kao i od regresnih zahtijeva osiguravajućih društava iz osnova isplaćenih transportnih (kargo) šteta.

 

Djelatnost prevoznika uređuju domaći i međunarodni propisi (Međunarodna prevozna konvencija CMR). Ti propisi sadrže i odredbe o odgovornosti prevoznika za štetu na robi koju prevoze.

 

Osiguravajuće pokriće kod prevoza na određena područja (npr. istočna Evropa) ili za određene vrste robe ima određena ograničenja. Osiguravač, općenito, bez obzira na geografsko područje, ne pokriva neke štete, za koje prevoznik inače odgovara (zla namjera, gruba nemarnost, štete zbog prekoračenja specijalno određenog prevoznog roka, itd.).