Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje opšte odgovornosti

Ako bismo mogli sa sigurnošću prognozirati budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.

Osiguranje opće odgovornosti pokriva štetu zbog civilno-pravnih odštetnih zahtjeva trećih osoba zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

 

Za treće osobe, ako drugačije nije dogovoreno, smatraju se i vlastiti uposlenici osiguranika, čime je uprava preduzeća posebno motivirana za zaključivanje ove vrste osiguranja.

 

Osiguranje opće odgovornosti pokriva odgovornost za štetu zbog povrede ljudi, tj. tjelesnih povreda, oštećenja zdravlja ili smrti, te štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak. Dodatnim dogovorom osiguranje je moguće proširiti i na odgovornost za čistu imovinsku štetu koja nastane zbog činjenice, napuštanja ili greške, i koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima.

 

U okviru opće odgovornosti kod nas se može zaključiti kao proširenje osiguranja i osiguranje odgovornosti od ekoloških šteta prouzrokovanih okolini.