Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Da li obavezno osiguranje automobilske odgovornosti pokriva štetu na mom automobilu?

Na osnovu zaključenog osiguranja automobilske odgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (tjelesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt), prouzrokovanu od strane uzročnika zbog upotrebe ili posjedovanja vozila. Štete na automobilu uzročnika pokriva auto kasko osiguranje.