Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Šta je Zelena karta i gdje ona vrijedi?

Zelena karta je dokaz o postojanju zaključenog obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koju njen imalac prouzrokuje biti nadoknađena. Vrijedi u onim zemljama koje su na njoj označene, osim onih koje su prekrižene.