Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Na osnovu čega se određuje iznos naknade kod osiguranja od posljedica nezgode?

Naknada se određuje na osnovu ugovorenih osiguranih suma, procenta invalidnosti koji se utvrđuje od strane ljekara cenzora na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije.