Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Koje su prednosti kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode i šta pokriva ovo osiguranje?

Ovaj oblik osiguranje je radi većeg broja osiguranika finansijski povoljniji. Osobe koje se osiguravaju su zaposlene kod ugovarača osiguranja na neodređeno vrijeme, određeno vrijeme ili po ugovoru. Po dogovoru mogu se osigurati i osobe koje sa ugovaračem osiguranja čine organiziranu grupu. Moguće je ugovoriti sljedeće oblike osiguranja: Osiguranje na 24h - U ovom slučaju osigurani ste za vrijeme obavljanja posla, van njega te u slobodno vrijeme;  Osiguranje za vrijeme obavljanja posla - U ovom slučaju osigurani ste samo u određenom svojstvu, kao zaposleni za vrijeme dok obavljate posao, na putu do posla, putu od posla do Vašeg doma, službenim putovanjima...