Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Od čega zavisi visina premije za osiguranje od posljedica nezgode?

Pri ugovaranju osiguranja od posljedica nezgode izračunava se visina premije osiguranja, koja je direktno ovisna od:

  • Visine sume osiguranja za pojedine osigurane opasnosti;
  • Vremenskog trajanja osiguranja;
  • Posla kojim se osiguranik bavi, te uslova u kojima se on odvija;
  • Od ostalih opasnosti koje utiču na visinu premije osiguranja.