Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Da li požarno osiguranje pokriva samo štete nastale usljed požara?

Ne,  požarnim osiguranjem su pokrivene sljedeće opasnosti: udar groma, eksplozija, oluja, grad, udarac motornog vozila osiguranika, pad aviona, manifestacije i demonstracije.
 

Posebnim dogovorom možete proširi osiguranje i na: osiguranje od opasnosti poplava, izljeva vode, odrona zemlje, snježnih lavina, opasnosti od isticanja tekućina ( curenje ) iz cisterni, rezervoara te cjevovoda, samopaljenja ( pirolize ) zaliha uskladištene robe i isticanja tekuće užarene mase (željezne, staklene i sl .), udarca motornog vozila, koje nije vlasništvo osiguranika.
 

Posebnim klauzulama je moguće ugovoriti osiguravajuće pokriće i za neke tzv. nestandardne opasnosti, kao što su: prodor oborinskih voda sa krova, težina snijega, zlonamjerne obijesne radnje trećih osoba na dijelovima zgrada itd.