Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobit Triglav grupe iznad planirane, na poslovanje su uticale više štete

12. 3. 2018

Godinu 2017. obilježile su strateške aktivnosti

 

Poslovanje Triglav grupe bilo je dobro u protekloj godini i u skladu sa zacrtanim strateškim usmjerenjima navodi prva informacija o poslovanju za 2017. godinu, koju je na osnovu nerevidiranih podataka objavila Grupa. Dobit prije oporezivanja je iznosila 84,4 miliona evra, što je iznad planiranog (između 70 i 80 miliona evra). Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7% te je tako fakturisala milijardu evra bruto premija osiguranja i suosiguranja (što je više od planiranih 930 miliona evra). Na poslovanje Triglav grupe u 2017. godini uticali su vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona evra, što je za 59% iznad prosjeka posljednjih pet godina. Triglav grupa je nepovoljne štetne događaje uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje nego što se očekivalo. Kombinovani količnik Triglav grupe ostao je na povoljnom nivou od 93,9%. U 2017. godini obe agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Triglav grupi dale visok kreditn rejting »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.

 

Dobit Grupe iznad planirane. Triglav grupa je prema nerevidovanim podacima ostvarila 84,4, miliona evra dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona evra. Matično društvo je 2017. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u visini od 73,8 miliona evra. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%, a matičnog društva 11,0%.

 

Uticaj vanrednih vremenskih događaja. U globalnim okvirima godinu 2017. karakterizovali su katastrofalni štetni događaji. Triglav grupi su nevremena s olujama i gradom, mraz, orkan Irma, poplave i olujni vjetar prouzrokovali štete u visini od 33,5 miliona evra, što je 59% iznad prosjeka Grupe u posljednjih pet godina (22% iznad desetogodišnjeg prosjeka). Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6% viši nego godinu prije, što je dovelo do smanjenja količnika šteta za dva odstotna boda. Triglav grupa je nepovoljni učinak štetnih događanja uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova, a uticali su i prinosi od investicija, koji su manje pali od očekivanog.

 

Zajednička premija dostigla 1 milijardu evra. Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2015. i 2016. godini iznosio 3%, odnosno 2%, a lani čak 7%. Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja prema nerevidovanim podacima iznosila je u 2017. godini 1 milijardu evra, a planirano je bilo oko 930 miliona evra. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7%. Triglav grupa je realizovala visok 13% rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja usprkos visokog doživljenja polisa osiguranja rast iznosio 3%.
 

Poslovanje na pojedinim tržištima. Triglav grupa je u 2017. godini poslovala u povoljnjijem makroekonomskom okruženju i to kako u Sloveniji tako i u regionu. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Triglav grupe u regionu, ali prilike su još uvijek zahtjevne zbog zaoštrene konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Triglav grupe pružaju dosljedne i na klijente usmjerene kompletne usluge, obezbjeđuju visok standard tih usluga i razvijaju kako unutrašnje tako i vanjske prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.
 

U skladu sa strateškim usmjerenjem na rast i razvoj Triglav grupa postepeno povećava udio premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 odstotna boda na 17,7%. Udio zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8%, dok je premija globalnog reosiguranja činila 5,5,% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Triglav grupe realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj je rast iznosio 6%, što se poklapa s rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosječni rast premije iznosio je čak 10%. Najviši, i to 27%, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9% te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori premija je ostala negdje na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2% udjela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1%.
 

Prinosi od investicija su niži, ali iznad očekivanih. Prema nerevidiranim podacima prinosi od investicija Triglav grupe, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicioni rizik, niži su za 4% u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni uticaj imali su i neki jednokratni događaji, kao što su to realizovane kapitalne dobiti. Investiciona politika Triglav grupe u 2017. godini ostala je neizmijenjena. Triglav grupa je aktivno prilagodila udjele pojedinih investicionih rangova, ali time se nije bitno izmijenila struktura ulagačkog portofolija.
 

Dobar nadzor troškova. Ukupni bruto operativni troškovi Triglav grupe smanjeni su za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Zbog intenzivnih prodajno-marketinških i strateških razvojnih aktivnosti povećali su se operativni troškovi u osiguravajućem dijelu, no njihov je rast zaostajao za rastom premije. Udio troškova u fakturisanoj premiji smanjio se za 0,5 odstotna boda na 24,8%.

 

Povoljan kombinovani količnik. Pogoršanje količnika šteta ublaženo je poboljšanim količnikom rashoda te je zbog toga vrijednost kombinovanog količnika na povoljnoj visini od 93,9%. Planirana vrijednost iznosila je oko 95%, što je ujedno i njegova dugoročna prosječna ciljana vrijednost.

 

Finansijska stabilnost, visok kreditni rejting. Stabilan vodeći položaj na tržištu u Sloveniji i regionu, profitabilno i bezbjedno poslovanje te finansijsku stabilnost Triglav grupe potvrdile su dvije agencije za kreditni rejting, S&P Global Ratings i A.M. Best. U 2017. godini ponovo su Grupi dale visok kreditni rejting »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Visoki nivo finansijske stabilnosti Triglav grupe potvrđuje i cjelokupni kapital, koji je povećan za 2% (756,6 miliona evra) te povećanje bruto tehničkih rezervi Triglav grupe za 3% (2.732,2 miliona evra). Obje kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika Triglav grupe.

 

Vodeća u Sloveniji i u regionu Adria. Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regionu Adria (20-odstotni udio), a tu poziciju zadržava i na svom najvećem, slovenačkom  tržištu (36-odstotni udio). U 2017. godini  poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom sačuvala položaj, odnosno tržišni udio iz prethodne godine. Triglav grupa ostaje strateški usmjerena na svoja postojeća tržišta, koja aktivno razvija. Svoj položaj jača pomoću organskog rasta, a u slučaju odgovarajućih prilika ne isključuje ni eventualna preuzimanja. U 2017. godini Grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penzijsko osiguranje. Saosnivanjem društva Trigal postavila je regionalnu platformu namijenjenu investiranju u alternativna ulaganja.

 

Naglasci u razvoju u 2017. sa aspekta strategije do 2020. Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017 – 2020 odredila svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamične osiguravajuće-finansijske grupacije, koja ostaje čvrsto na vodećem položaju u Sloveniji i šire u regionu. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svih pet usmjerenja iz svoje strategije. To su sveukupni odnosi sa klijentima, digitalizacija i unutrašnje prestrukturisanje poslovanja, uspješno upravljanje imovinom, razvijanje savremene kulture i angažovanih kadrova te očuvanje profitabilnosti poslovanja i povećavanje vrijednosti Triglav grupe.

 

Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe. I u 2017. godini osiguranja Triglav grupe ponudila su nove i poboljšane proizvode, koje su nadopunjavala svojim asistentskim uslugama. Na osnovu multikanalnog prodajnog pristupa na svim tržištima su jačali alternativni prodajni kanali, kao što su to banke, lizing kompanije i turističke agencije te veb i mobilna prodaja. Na sektoru likvidacije šteta Triglav grupa razvija nova tehnološka i procesna poboljšanja, koja su posljedica sve veće digitalizacije i uvođenja mobilnih usluga. Na nivou Grupe počele su se sprovoditi opsežne aktivnosti za uspostavljanje naprednog informatizovanog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. U razvojnim aktivnostima Triglav grupa sarađuje sa startapima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske saradnje.

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je o tome izjavio: »U 2017. godini postigli smo dobre rezultate, a naš poslovni rezultat je viši od planiranog. Visoki rast premija, dobar nadzor troškova i manje smanjenje prinosa od investicija od očekivanog pozitivno su uticali na naše poslovanje u ovoj godini, koja je obilovala štetnim događajima. Uz to smo sačuvali vodeći položaj na tržištu u regionu i finansijsku stabilnost, što potvrđuje i visok kreditni rejtini »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Protekla godina bila je prva godina nove strategije kojom želimo našu grupaciju sa 118 godina dugom tradicijom prilagoditi izazovima budućnosti. Sve razvojne aktivnosti zacrtane u pet pravaca strategije počeli smo intenzivno sprovoditi. U nekim oblastima su već vidljivi rezultati, a kod zahtjevnijih projekata postavili smo dobre temelje za nastavak rada. Mi smo tim sa više od 5 hiljada saradnica i saradnika u šest država, koje povezuju iste vrijednosti, vizije, poslovanja i ciljevi. Zajedničkim snagama svi ćemo i dalje nastojati da ih uspješno ostvarimo.«

 

Ključni podaci o poslovanju Triglav grupe

 u milionima EUR

 

2016.

Plan 2017.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

936,0

oko 930

999,9

107

Neto prihodi od premija osiguranja

849,6

 

891,2

105

Fakturisani bruto iznosi šteta

606,0

 

642,2

106

Neto rashodi za štete

577,1

 

620,0

107

Bruto operativni troškovi

277,1

 

274,0

99

Bruto poslovni rezultat

95,1

između 70 i 80

84,4

89

Neto poslovni rezultat

82,3

 

69,7

85

Kombinovani kvocijent

92,91 %

oko 95%

93,87 %

101

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.660,8

 

2.732,2

103

Kapital na zadnji dan godine

744,3

 

756,6

102

Kapital vlasnika prevladavajućeg društva na zadnji dan godine

734,0

 

749,8

102

Neto profitabilnost kapitala

11,37 %

 

9,29 %

82

Neto profitabilnost kapitala vlasnika prevladavajućeg društva

11,48 %

 

9,34 %

81

Knjigovodstvena vrijednost akcije (u EUR)

32,28

 

32,98

102

Neto dobit po akciji (u EUR)

3,62

 

3,07

85

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

5.046

 

5.151

102

*Nerevidovani podaci

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav

u milionima EUR

 

2016.

2017.*

2017/2016.

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

593,1

622,0

105

Neto prihodi od premija osiguranja

509,8

522,1

102

Fakturisani bruto iznosi šteta

391,2

411,3

105

Neto rashodi za štete

350,7

376,3

107

Bruto operativni troškovi

164,5

167,7

102

Poslovni bruto rezultat

83,4

73,8

88

Neto poslovni rezultat

75,3

62,5

83

Kombinovani kvocijent

87,9 %

89,6 %

102

Stanje bruto tehničkih rezervi na zadnji dan godine

2.076,3

2.103,4

101

Kapital na zadnji dan godine

563,4

571,4

101

Neto profitabilnost kapitala

13,77 %

11,02 %

80

Broj zaposlenih na zadnji dan godine

2.335

2.285

98

*Nerevidovani podaci

Planirani podaci o poslovanju Triglav grupe za godinu 2018.

u milionima EUR

 

2015.

2016.

2017.*

Plan 2018.

Poslovni bruto rezultat

102,5

95,1

84,4

80-90

Fakturisana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

919,1

936,0

999,9

više nego 1.000

Kombinovani kvocijent

92,8 %

92,9 %

93,9 %

oko 95 %

*Nerevidovani podaci


Izjava o ograničenju odgovornosti: Planirane vrijednosti za 2018. godinu baziraju se na prognozama, očekivanjima u vezi s događajima i  okolnostima, kao i najavama kojima je grupacija raspolagala u vrijeme pripreme ovog plana. Stvarni rezultati, poslovanje i događaji mogu znatno oodstupati od onih koji su uzeti u obzir u planu. Zavarovalnica Triglav će u 2018. godini kod svakog objavljivanja privremenih rezultata Triglav grupe komentarisati planirani godišnji poslovni bruto rezultat Triglav grupe.

 

 

Share on Google+