Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobro poslovanje u 2018. godini, prijedlog dividende 2,50 evra

29. 3. 2019

Triglav osiguranje na tržištu Republike Srpske bilježi porast bruto fakturisane premije za 4%

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici 28. 3. 2019. potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Triglav grupe je bilo u skladu sa strateškim smjernicama, dostigla je 97,5 miliona evra prije oporezivanja (indeks 115) i povećala rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (u 2017. godini 9,3 procenata). Uprava i nadzorni odbor predlagaće skupštini akcionara isplatu dividendi u visini 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 70,3 procenata konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Triglav osiguranje Banja Luka, koji je dio Grupe Triglav, u 2018. godini bilježi rast bruto fakturisane premija za 4%.

 

Rast premije Grupe na svim tržištima i segmentima osiguranja. Rezultati Triglav grupe za 2018. godinu su dobri i prelaze planirane, što je prije svega posljedica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, prije svega u posljednjem tromesečju 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona evra i za 7 procenata je viša nego u 2017. godini, a Grupa je postigla rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posljedica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

 

Finansijska stabilnost i prijedlog dividende. Grupa ima visok kreditni rejting „A“. Isto potvrđuje njeno profitabilno poslovanje, vodeći regionalni tržišni položaj i sistematično sprovođenje brojnih strateških aktivnosti u pravcu razvoja i rasta Triglav grupe. Grupa je finansijski stabilna, što joj obezbjeđuje i njena veoma konzervativna i stabilna reosiguravajuća zaštita te razborito upravljanje rezervacijama. U skladu sa ocjenama, adekvatnost kapitala se krajem 2018. godine kretala u ciljnom rasponu određenom politikom upravljanja kapitala Grupe prema metodologiji Solventnosti II. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: „Predlagana dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. Sa njom na uravnotežen način obezbjeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njen rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim akcionarima.“ U skladu sa finansijskim kalendarom predviđen je datum zasedanja redovne skupštine Osiguravajućeg društva Triglav koja će odlučivati o podjeli bilansne dobiti, 28. 5. 2019.

 

Promjene u Upravi osiguravajućeg društva. Nadzorni odbor bio je saglasan s predlogom predsjednika Uprave i imenovao Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno razdoblje od pet godina. Za vršenje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav potrebno je da se dobije dozvola Agencije za kontrolu osiguranja. David Benedek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (1997) i na Indiana University, Kelly School of Business u SAD završio magistarske studije (2000). Ima bogata međunarodna iskustva u oblasti sektora osiguranja i bankarstva, u kojem od 2001. godine obavlja posao na vodećim radnim mjestima. Trenutno vrši funkciju punomoćnika Uprave Zavarovalnice Triglav, a u Upravi će biti nadležan za upravljanje i razvoj zavisnih društava u skladu sa strateškim ciljevima grupe. „Mi smo vodeća regionalna osiguravajuća finansijska grupa koja spaja 40 društava u šest država naše regije. Njihovo efikasno upravljanje, razvoj i rast od ključnog su značaja za postizanje naših strateških ciljeva. Vjerujem da će novi član Uprave svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom tome dodatno doprinijeti.“, rekao je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

 

Aktivnosti rasta i razvoj Grupe Triglav. U skladu sa strateškim ciljevima, Grupa je u 2018. godini osim organskog rasta obima poslovanja nastavila s aktivnostima širenja kako u djelatnosti osiguranja tako i u upravljanju imovinom. U 2018. godini potpisala je ugovor o kupovini hrvatskog društva za penzijska osiguranja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo i slovenačkog društva za upravljanje ALTA Fond te dokupila udio do 100-procentnog vlasništva slovenačkog društva Skupna pokojninska družba. Sa aktivnostima svog rasta nastavlja i ove godine. Zavarovalnica Triglav je osnovala društvo za upravljanje sa obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje s kojim ulazi na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i tako postaje jedno od tri društva na tržištu.

 

Triglav grupa, vodeća regionalna osiguravajuća-finansijska grupa, već je aktivna na makedonskom tržištu, kako u oblasti imovinskih tako i životnih osiguranja i na cjelokupnom makedonskom tržištu osiguranja zauzima vodeći položaj, sa 14,5-procentnim tržišnim udjelom. U skladu sa svojom strategijom proširuje poslovanje na segment dodatnih penzijskih osiguranja kojeg u pogledu demografskih kretanja ocjenjuje perspektivnim. Makedonski penzijski sistem čine tri stuba, prvi obuhvata obaveznu penzijsku štednju kojom upravlja državni fond, a ostala dva uključuju dodatno obaveznu i dodatnu dobrovoljnu penzijsku štednju. Triglav grupa ulazi na tržište i time još više približava ponudu prvoklasnih usluga potrebama klijenata na makedonskom tržištu.

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske. Triglav osiguranje Banja Luka je u 2018. godini poslovalo dobro što pokazuje bruto fakturisana premija uvećana za 4% u odnosu na prethodnu godinu, dok je premija imovinskih (dobrovoljnih) vrsta osiguranja rasla za 6%. Društvo je u prvoj polovini 2018. ostvarilo tržišni udio od 5% i zadržalo deveto mjesto na tržištu Republike Srpske.

 

“Proteklu poslovnu godinu mogu ocijeniti kao izazovnu tokom koje smo uspjeli ostvariti sve naše planirane aktivnosti. Kao značajnu, istovremeno finansijki najzahtjevniju aktivnost izdvojio bi kupovinu novih poslovnih prostora te preseljenje svih službi pod jedan krov. Ova činjenica pokazuje da smo orijentisani na klijente ali i na dugoročno poslovanje na tržištu Republike Srpske,” izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.

 

Digitalni godišnji izvještaj. „Daleko idemo da smo vam blizu“ je krovni izvještaj godišnjeg izvještaja Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu i predstavlja sažetak naglaska u pogledu uspješnog poslovanja i ostvarivanja strategije. U fokusu su usredsređenost na stranku i dinamičko razvijanje novih načina poslovanja uz profitabilno i bezbjedno poslovanje. Interaktivni i integrisani godišnji izvještaj ponovo donosi sveobuhvatan pregled finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja. Isti su predstavljeni u odnosu prema globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i prate međunarodni standard GRI GS, kojeg je Triglav grupa preuzela među prvima u Sloveniji i u njega već uvela posljednje novosti u oblasti izvještavanja o društvenim uticajima. Izvještaj je objavljen na slovenačkom i engleskom jeziku, a korisnicima omogućuje i interaktivni prikaz finansijskih pokazatelja.

Share on Google+