Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

40% popusta na osiguranje domaćinstva

15. 10. 2018

Triglav osiguranje 15. oktobra počinje sa kampanjom „Laku noć brige“ u okviru koje obezbjeđuje 40% popusta* budućim kijentima koji se odluče da zaključe polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva do kraja novembra.

 

Svjesni smo vrijednosti vaše imovine i zato smo kreirali proizvod kombinovanog osiguranja domaćinstva u kojem nudimo kvalitetno osiguravajuće pokriće od gotovo svih opasnosti kojima je vaš dom svakodnevno izložen.

 

Po svom sadržaju i pristupu ovo osiguranje je moderno i omogućava da sva neophodna osiguranja budu pokrivena jednom polisom. Na ovaj način osiguranik plaća manju premiju u odnosu na slučaj da je navedena osiguranja zaključivao pojedinačno.

 

Široka lepeza osiguranih rizika zadovoljava sve potrebe osiguranika, uz najbržu moguću uslugu riješavanja eventualnih odštetnih zahtjeva.

 

 

*Popust se odnosi na novougovorene polise kombinovanog osiguranja domaćinstva

Share on Google+