Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za 18. godišnju sjednicu Skupštine akcionara

29. 5. 2018

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

 

18. (osamnaestu) godišnju sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 29.06.2018. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, ulica Trg srpskih junaka broj 4.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

             DNEVNI RED:

 

1. Izbor predsjednika 18. (osamnaeste) godišnje sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranje, ad

2. Izbor radnih tijela Skupštine

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji       finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu

4. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva u 2017. godini

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2017. godinu

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu

 

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 19.06.2018. godine.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Trg srpskih junaka broj 4,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

 

       

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

David Benedek

Share on Google+