Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za 21. godišnju sjednicu Skupstine akcionara

28. 5. 2019

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

 

21. (dvadesetprvu) godišnju sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 28.06.2019. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći
 

             DNEVNI RED:

 

  1. Izbor predsjednika 21. (dvadesetprve) godišnje sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranje, ad
  2. Izbor radnih tijela Skupštine
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji       finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva u 2018. godini
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2018.godinu
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu
  8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2018. godinu
  9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

 

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 18.06.2019. godine.
 

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.


 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
 

      

    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

Blaž Jakič

Share on Google+