Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Podaci za identifikaciju

 

 

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

 

PUN NAZIV PREDUZEĆA

"TRIGLAV OSIGURANJE" AKCIONARSKO DRUŠTVO

SKRAĆENI NAZIV PREDUZEĆA

"TRIGLAV OSIGURANJE" a.d.

JIB

4400883340003

 

MATIČNI BROJ

1388380

 

IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA

Janez Rožmarin - direktor Društva

 

 

PODACI O SEDIŠTU

 

Mesto

BANJA LUKA

Ulica i broj

PRVOG KRAJIŠKOG KORPUSA BROJ 29

Opština

BANJA LUKA 78000

Broj telefona

051/215-262

Broj faksa

051/215-262

e-mail

info@triglavrs.ba

Obveznik PDV-a

NE

 

 

PODACI O DELATNOSTI

 

Delatnost

Šifra delatnosti

osiguranje

65.12

 

 

PODACI O TEKUĆEM RAČUNU

 

Naziv banke

broj tekućeg računa

NLB banka a.d. Banja Luka

562099-00002315-48

 

 

ADRESA ZA PRIJEM POŠTE

 

Opština

BANJA LUKA 78000

Adresa

PRVOG KRAJIŠKOG KORPUSA BROJ 29

Broj poštanskog faxa

78000

Adresa pošte

Ul. Kralja Petra I Karađorđevića 93

 

 

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD (MBS)

 

4-10-00