Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranja za dom

Svjesni smo vrijednosti vaše imovine i zato vam nudimo osiguranja za vaš dom s kvalitetnim pokrićima za praktično sve opasnosti koje mogu ugroziti vaš dom, a od kojih se možete jednostavno zaštiti: požar, udar groma, izljev vode, eksplozija, oluja, grad, poplava, zemljotres. U isto vrijeme nudimo i vrhunske usluge u rješavanju štetnih zahtjeva.

Predstavljamo vam osiguranja s kojima ćete efikasno zaštiti vaš dom, bilo da se radi o kući ili stanu. Osiguranja možete jednostavno ugovoriti pojedinačno ili se odlučiti na našu posebnu ponudu osiguranja kuće/stana i stambenih pokretnina.

 

OSIGURANJE OD POŽARA

Osiguranjem od požara možete osigurati sve vrste objekata i sve njihove dijelove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete osigurati i pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, opremu,).

 

Pored požara, ovo osiguranje pokriva još i ostale osnovne opasnosti, kao što su:

 • udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad,
 • udarac motornog vozila osiguranika,
 • pad aviona,
 • manifestacije i demonstracije.

 

Obim osnovnog pokrića Požarnog osiguranja moguće je dodatnim dogovorima i doplacima premije osiguranja proširiti još na pokriće dodatnih opasnosti.

Posebnim dogovorom, pokriće osiguranja je moguće proširiti i na pokriće šteta koje na osiguranim stvarima prouzrokuje zemljotres.

 


OSIGURANJE OD ZEMLJOTRESA

Predmet ovog osiguranja su građevinski objekti i stambene pokretnine. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari uzrokovanih zemljotresom.

Dodatno osiguranje od zemljotresa možete ugovoriti uz sljedeća primarna osiguranja:

 • Osiguranje od požara
 • Osiguranje računara

 


OSIGURANJE RAČUNARA

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provale i pljačke. Osiguranje pokriva štete na kompjuterima i pripadajućoj opremi.
 


OSIGURANJE DOMAĆINSTVA (Kombinovano osiguranje domaćinstva)

Dom pruža sigurnost i utočište za sve članove porodice. Većina važnih događaja u našim životima se događa u porodičnom domu. Pobrinimo se da naš dom i vrijednosti u njemu budu osigurani.
 

Svjesni vrijednosti vaše imovine kreirali smo više produkata u kojima nudimo kvalitetno osiguravajuće pokriće koje omogućava osiguranje od gotovo svih opasnosti koji je vaš dom svakodnevno izložen.

 

U polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva smo stavili naša najbolja osiguravajuća pokrića.
 

Po svom sadržaju i pristupu ovo osiguranje je moderno i omogućava da sva neophodna osiguranja budu pokrivena jednom polisom. Na ovaj način osiguranik plaća manju premiju odnosu na slučaj, da je navedena osiguranja sklapao pojedinačno. Istovremeno široka lepeza osiguranih rizika zadovoljava sve potrebe osiguranika, a mi se trudimo da pružimo najbržu moguću uslugu riješavanja vaših odštetnih zahtjeva.
 

Upoznajte se s našom ponudom i odlučite sa za našu osiguravajuću kuću.

 

Predmet osiguranja su:

 • Stambene kuće/stanovi (osiguranjem su obuhvaćene i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, tavan, šupa, garaža i slično, ako su fizički (građevinski) vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi osigurani stan),
 • Stvari domaćinstva,
 • Odgovornost u svojstvu privatnog lica i
 • Posredna šteta (troškovi čišćenja i troškovi iznalaženja mjesta nastanka štete).

 

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pokrivene su štete koje osiguranik, njegov bračni drug, djeca, lica zaposlena u domaćinstvu i ostala lica koja sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu prouzrokuju trećim licima, i to:

 • u svojstvu privatnog lica u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge djelatnosti
 • kao vlasnik, korisnik ili zakupac stana ili privatne stambene kuće i dvorišta, kao i male bašte oko kuće,
 • kao poslodavac radnicima zaposlenim u domaćinstvu,
 • posjedovanjem i upotrebom bicikla bez motora,
 • pri bavljenju sportom,
 • kao vlasnik ili držalac pitomih životinja i
 • hladnim i vatrenim oružjem za koje poseduje odgovarajuću dozvolu i koje služi za odbranu ili sudelovanje na streljačkim takmičenjima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Obaveza osiguravača za štetu prouzrokovanu odgovornošću lica iznosi po jednom osiguranom slučaju, najviše do 2% od zbira suma osiguranja osiguranih građevinskih objekata i stvari domaćinstva.

 

Posredna šteta

Osiguravač  u okviru dogovorenog osiguravajućeg pokrića nadoknađuje i troškove  posredne štete u vezi s nastalim osiguranim slučajem i to za iznalaženje mesta nastanka štete kod osiguranog slučaja izljeva vode iz instalacija, ukoliko je izljev nastao iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacionih i slično) i toplovodnih instalacija koje su ukopane u zid i za raščišćavanje i rušenje.

 

Bonus

Ako je kombinovano osiguranje domaćinstva trajalo neprekidno najmanje godinu dana i u tom razdoblju osiguravač nije isplatio štetu, odnosno u trenutku produženja ili obnove osiguranja šteta nije bila u postupku likvidacije, osiguranik ima pravo na smanjenje premije – bonus.
 

Premija osiguranja se smanjuje:

1)  za 10% ako u protekloj godini osiguranja nije bila prijavljena šteta,

2)  za 20% ako u dve uzastopne godine osiguranja nije bila prijavljena šteta

3)  za 30% ako u tri uzastopne godine osiguranja nije bila prijavljena šteta.

 

Razlozi za sklapanje ugovora o osiguranju

Neki od razloga za sklapanje ovog osiguranja su odlično osiguravajuće pokriće za primjerenu cijenu, manja mogućnost greške prilikom izbora osiguranih rizika, preglednost sklopljenih osiguranja u jednoj polisi i jednim osiguravajućim uslovima, brzo rješavanje odštetnih zahtjeva, popust na premiju za svaku godinu bez prijavljenje štete, plaćanje na rate itd.
 

Osiguravajuća pokrića

Osiguravajuća pokrića
Požar DA
Udar groma DA
Eksplozija DA
Oluja DA
Tuča – grad DA
Pad letjelice DA
Manifestacije i demonstracije DA
Izljev vode DA
Provalna krađa DA
Razbojnička krađa DA
Obična krađa DA
do 2% od ugovorene sume osiguranja za stvari domaćinstva
Razbojništvo DA
Lom stakla DA
Vandalizam (obijest) prilikom krađe i razbojništva DA
Lom vodovodnih i kanalizacionih cijevi i instalacija za grijanje toplom vodom ili parom DA
Raščišćavanje i rušenje DA
do 5% od ukupne sume osiguranja
Odgovornost u svojstvu privatnog lica DA
do 2% od ugovorene sume osiguranja za građevinske objekte i stvari domaćinstva
DOPUNSKI RIZIK
Poplava i bujica DA (uz doplatu)


 


OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE ILI RAZBOJNIŠTVA

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva pokriva štetu do koje je došlo, jer su osigurane stvari bile odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale ili pljačke, odnosno prilikom pokušaja ovih radnji. Osiguranje pokriva i štetu na zgradama ili unutar njih koja je nastala kao posljedica provale.

 

Osiguranje od provale ne štiti u slučaju da dragocjenosti nisu bile čuvane tako kao što se očekuje s obzirom na njihovu vrijednost.
 

Novac i dragocjenosti moraju biti smještene u zaključanom spremištu, a ostale stvari uvijek, kada osiguranik nije prisutan, u zatvorenim i zaključanim prostorima.

 

Kada dođe do provalne krađe ili pljačke, osiguranik je slučaj dužan prijaviti policiji. Za ukradene i kod provale uništene predmete, koji su bili osigurani i čuvani na odgovarajući način, osiguravač pokriva nastalu štetu, a ako su predmeti, u toku provalne krađe, bili oštećeni, pokriva i troškove popravke.

 


OSIGURANJE STAKLA

Staklo je odličan materijal bez kojeg već vijekovima ne možemo zamisliti život. Nažalost, proizvodi od stakla su zbog svoje krhkosti jako osjetljivi, tako da ima smisla razmisliti o odgovarajućem osiguranju.

Osiguranje stakla pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

 


OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja mašine, mašinskih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za mašine/opremu propisana opterećenja i radne operacije.