Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Šta učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć.

 

Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i  da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

 

Triglav osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

 

Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja je dužan u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.