Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Zaštita stečenog bonusa po polisi automobilske odgovornosti

Osiguranje zaštite bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz Osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) i daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polisi za koju je ugovoreno predmetno Osiguranje dogodi jedna šteta.

 

Ukoliko skrivite sudar, vaš bonus će sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska stepena (15%). Međutim, ukoliko ugovorite predmetno osiguranje, pokriven je Vaš finansijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa.

 

Zaštita bonusa je osiguranje kojim zadržavate istu premiju obaveznog autoosiguranja svake godine čak  i ako ste vi ili korisnik Vašeg automobila prouzrokovali štetu.

 

Osiguranje zaštite bonusa je moguće ugovoriti za sve premijske grupe. U pokriću je jedna šteta,  koja je nastala za vrijeme trajanja polise zaštite bonusa.