Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje računara

Zaštitite kompjutere i ostalu opremu od oštećenja i nesreća.

ŠTA POKRIVA OSIGURANJE?

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provale i pljačke, mehaničkog kvara i djelovanja električne energije. Osiguranje pokriva štete na kompjuterima i pripadajućoj opremi. Osiguranje takođe može uključivati ​​prenosna računala tokom prenosa ili transporta.

 

Osiguranje obezbjeđuje cjelokupnu zaštitu računara i pripadajuće opreme, procesnih računara za vođenja tehnoloških procesa, klimatskih i drugih energetskih uređaja, pomoćnih mašina sa odgovarajućom opremom, te instalacija.

 

Posebnim dogovorom osiguravajuće pokriće je moguće proširiti na pokriće štete na osiguranim stvarima, koje prouzrokuje zemljotres.

 

Dodatnim dogovorom možemo osigurati:

  • troškove ponovnog dnevnog unosa podataka na memorijske medije,
  • troškove unajmljivanja dopunskog računara.

 

U okviru osiguranja pogonskog zastoja zbog kvara elektronskih računara za vođenje tehnoloških procesa, moguće je osigurati i poslovne troškove, koji su nastali u vrijeme pogonskog zastoja. Dodatnim dogovorom je moguće osigurati dobit, izgubljenu zbog pogonskog zastoja računara.

 

Više informacija možete naći u Uslovima za osiguranje računara.