Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Putničko zdravstveno osiguranje za poslovna putovanja u inostranstvo

Putničko zdravstveno osiguranje za poslovna putovanja u inostranstvo je namijenjeno kompanijama i preduzetnicima koji žele zaštiti svoje zaposlene koji putuju u inostranstvo.

Čak i pri brižljivo planiranim poslovnim putovanjima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgoda ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim liječničkim tretmanom mogu biti vrlo visoki.

 

Osiguranje se ugovara na period od 12 mjeseci.

 

Premija se plaća jednokratno i unaprijed – prije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja osiguranja.

 

Ugovarač osiguranja (pravna osoba) se pri ugovaranju osiguranja obavezuje da će za osiguranje plaćati premiju, a osiguravač da će pokrivati troškove liječenja za svakog pojedinog osiguranika u slučaju nepredviđenih bolesti ili posljedica nezgode do kojih je došlo tokom putovanja ili boravka u inostranstvu. Također, snose se i troškovi prevoza osiguranika u domovinu ukoliko ga odredi ljekar.

 

Osiguranik je osiguran za neograničen broj putovanja.

 

Osiguranje pokriva troškove neophodne zdravstvene njege i troškove prevoza usljed nepredviđenih bolesti ili nezgode koja nastane tokom putovanja ili boravka u inostranstvu.

 

Neophodnu pomoć obezbjeđuje naš poslovni partner EUROP ASSISTENCE.

 

Visina osiguravajućeg pokrića zavisi od izabranog programa osiguranja – osnovni ili nadstandardni, pa se i osigurane sume razlikuju po programu osiguranja i geografskom području za koje osiguranje vrijedi.

 

GDJE UGOVORITI OSIGURANJE?

U jednoj od Kancelarija Triglav osiguranja, ad.

 

Šta u slučaju nezgode ili bolesti na putovanju u inostranstvu?

Pozovite asistentni centar EUROP ASSISTANCE na telefonski broj: + 381 (11) 41 44 106 

i Fax: + 381 (11) 411 99 99 i mail: operationsr@europ-assistance.hu

koji pruža pomoć 24 sata i na srpskom jeziku.

 

Recite svoje:

  • lične podatke,
  • broj polise,
  • opis nezgode ili bolesti,
  • mjesto, broj faxa i telefonski broj na koji ste dostupni.