Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika od zahtjeva trećih lica za štetu koju može uzrokovati u obavljanju svojih poslova.

Osiguranje opšte odgovornosti

Ako bismo mogli sa sigurnošću prognozirati budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni.

Osiguranje odgovornosti revizora, poreskih savjetnika, vještaka, finansijskih servisa

Sa ugovaranjem ovog osiguranja je pokrivena odgovornost zbog radnji, propusta ili grešaka koje revizori, poreski savjetnici, vještaci i sl., kao i kod njih stalno zaposlene osobe, naprave prilikom obavljanja registriovane djelatnosti.

Osiguranje od odgovornosti vlasnika zračnog plovila za štetu prouzrokovanu trećim osobama

Osiguranje pokriva štete koje vlasnik ili operator zrakoplova prouzroči putnicima, trećim osobama, stvarima ili tovaru u letu ili na tlu.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju

Roba je u prevozu kopnom, vodom ili zrakom izložena mnogobrojnim opasnostima. Smatra se da je roba u prevozu od trenutka kada počne utovar na prevozno sredstvo u mjestu otpreme, do trenutka kada se istovari iz prevoznog sredstva na odredište.