Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje odgovornosti revizora, poreskih savjetnika, vještaka, finansijskih servisa

Sa zaključivanjem ovog osiguranja je pokrivena odgovornost zbog radnji, propusta ili grešaka koje revizori, poreski savjetnici, vještaci i sl., kao i kod njih stalno zaposlene osobe, naprave prilikom obavljanja registrirane djelatnosti.

Osiguravač sa osiguranjem ove odgovornosti garantuje za čistu imovinsku štetu (tj. za štetu koja nije nastala niti na osobama niti na stvarima) koju protiv osiguranika potražuje treća osoba i za koju je osiguranik odgovoran.