Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Kargo osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prevozu

Roba je u prevozu kopnom, vodom ili zrakom izložena mnogobrojnim opasnostima. Smatra se da je roba u prevozu od trenutka kada počne utovar na prevozno sredstvo u mjestu otpreme, do trenutka kada se istovari iz prevoznog sredstva na odredište.

Uvoznici - izvoznici, trgovačka preduzeća itd. su sve više svjesni da je zbog današnje gustine saobraćaja učestalost saobraćajnih nesreća velika, te je iz tog razloga neracionalno prevoziti robu bez odgovarajućeg transportnog osiguranja, a pogotovo osjetljive vrste robe.

 

Kargo osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe kod prevoza sa jednim ili više prevoznih sredstava na osiguranoj relaciji.

 

Osigurač nudi pokriće osiguranja od osnovnih ili svih opasnosti tako da se osiguranik može, s obzirom na vrstu robe, relaciju te vrstu prevoznog sredstva, odlučiti za obim osiguravajućeg pokrića.

 

Po osnovnom osiguravajućem pokriću pošiljka je osigurana protiv opasnosti:

  • saobraćajne nesreće,
  • više sile,
  • elementarne nesreće,
  • požara, eksplozije prevoznog sredstva,
  • provalne krađe i
  • pljačkaškog napada.

 

Kod osiguravajućeg pokrića protiv svih opasnosti, osiguravač pokriva sve opasnosti gubitka, oštećenja ili uništenja osigurane robe, osim šteta koje nastanu zbog kvara i prirodnih karakteristika robe, skrivenih grešaka robe ili šteta zbog uobičajenog manjka robe u toku prevoza.

 

Osjetljiva roba može se dodatno osigurati još protiv tzv. specijalnih opasnosti.