Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BESPLATAN BROJ

0800 50 309

Prijava štete

Povoljni paketi asistencije

Namještaj, stvari i lični predmeti u stanu izražavaju način života ljudi koji u njemu žive.

Većina njih ima veliku korisnu vrijednost, ostalo se odnosi na životne priče i sjećanja. Osigurajte ih sa kombinovanim osiguranjem i pobrinite se da i dalje budu dio vašeg života. Osiguranjem ćete osigurati potpunu sigurnost za sebe, svoju imovinu i svoje najmilije.  Osiguranja možete jednostavno ugovoriti pojedinačno ili se odlučiti na našu posebnu ponudu osiguranja kuće/stana i stambenih pokretnina.


Osigurani rizici i osiguranje po paketima

Uključeno u paket osiguranja
Osigurani rizici

Samo najbolje pokriće za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće u slučaju oštećenja vidljivih površina stana, oštećenja usljed provale ili pljačke, a odabirom šireg paketa pokrijte i rizik do loma stakla.

Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i ostalo šro imate u stanu ili pomoćnim objektima.

Pokrića:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje,grada, izljevanja vode, provale,pljačke;
 • izborom šireg paketa kao što su pokriće od poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti

Osim toga možete izabrati osiguranje do potresa, posljedica udara groma i oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.


Troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.


Odgovornost

Svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu osigurani su do štete nastale trećim licima, bilo u dnevnim aktivnostima, sportskim aktivnostima, putovanjima u zemlji ili drugim evropskim zemljama. Osiguranje se odnosi i na vlasnike pasa ili drugih domaćih životinja koji se često ne ponašaju predviljivo.

Osiguranje od nezgode

Svi osigurani članovi domaćinstva pokriveni su 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nesreća dogodila. Slučajna smrt, trajni invaliditet zbog nesreće, zdravstveni troškovi i naknade za bolovanje se pokrivaju, a djeca mlađa do 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. Osnovnom osiguranju možete dodati i dodatno osiguranje od nezgode i tako povećati pokriće za sebe i članove svoje porodice.

Ne zaboravite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Visina naknade za osiguranje

Po dogovoru ih možete uključiti u pakete:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje od udara groma,
 • osiguranje mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i zbirki za veće iznose i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Paket osiguranja namještaja sklopit ćete na neodređeno vrijeme, što znači da nećete morati brinuti da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Paketno osiguranje stambene opreme pokriva svu štetu do gornjeg iznosa osiguranja. Do ugovorenih iznosa osiguravajuće društvo preuzima i rizike inflacije ili rizike rasta cijena građevinskog materijala i usluga.

Visina pokrića osiguranja pruža odgovarajuću sigurnost vlasniku imovine. Zbog toga prilikom sklapanja osiguranja ne morate razmišljati o vrijednosti opreme u stanu. Dovoljno je navesti da je gornja granica osiguranja koju nudi osiguravajuće društvo dovoljno visoka. Ako je prenisko, možete se pobrinuti za veće pokriće osiguranja.

10 razloga za sklapanje polise

1 Povoljan paket osiguranja
2 Triglav komplet popust
3 Odlično osiguranje po razumnoj cijeni.
4 Naknada štete na novoj vrijednosti bez amortizacije
5 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
6 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
7 Plaćanje do 12 rata
8 Jednostavan način obnove osiguranja
9 Transparentnost zaključenih osiguranja - jedna polisa osiguranja i jedan uslov osiguranja

Česta pitanja

Dok sam skijao u Austriji, naletio sam na jednog mještanina. Podneo je tužbu za lične povrede. Da li paketno osiguranje kod kuće pokriva i takve slučajeve?

Da , osiguranje kuće uključuje osiguranje od odgovrnosti u Evropi.


Šta znači novo osiguranje vrijednosti u paketnom osiguranju kod kuće?

Paket osiguranja kuće se zaključuje na novu vrijednost. U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari. Izuzetak su samo osiguranje od krađe pričvršćenih elemenata kao i dodatno osiguranje od udara groma, mehaničkog loma, ugradnje u slučaju kvara mašine i osiguranje predmeta u pomoćnim prostorijama.

Dokumenti

Za pregled dokumenta preporučujemo PDF program Adobe Acrobat Reader