Prilagodljivo za sve zaposlene

Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode osoba na poslu i u slobodnom vremenu je namijenjeno osiguranju radnika u preduzećima, članovima udruženja ili društvima.

Ovaj oblik osiguranje je finansijski povoljniji radi većeg broja osiguranika.

Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode je namijenjeno zaposlenicima u preduzećima, članovima organizovanih grupa i udruženja.

Moguće je ugovoriti sljedeće oblike osiguranja:

 • •Osiguranje na 24h

  U ovom slučaju osigurani ste za vrijeme obavljanja posla, van njega te u slobodno vrijeme;

 • •Osiguranje za vrijeme obavljanja posla

  U ovom slučaju osigurani ste samo u određenom svojstvu, kao zaposlenik, sportista itd. za vrijeme dok obavljate posao, na putu do posla, putu od posla do Vašeg doma, službenim putovanjima...

Osobe je moguće osigurati u slučaju sljedećih opasnosti:

 • •Smrt osiguranika usljed nezgode;

 • •Trajna invalidnost - trajni gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili djelimični;

 • •Dnevna naknada - prolazna nesposobnost za rad usljed nezgode;

 • •Troškovi liječenja - narušenje zdravlja kao posljedica nezgode koje zahtijeva ljekarsku pomoć;

 • •Dnevna naknada za boravak u bolnici - narušenje zdravlja kao posljedica nesreće koje zahtijeva boravak u bolnici.


 • TRAJANJE OSIGURANJA

 • Trajanje osiguranja može biti vrlo različito – od jednoga dana pa do godinu dana. Možete se odlučiti i na permanentno osiguranje, koje traje do trenutka kada ga jedna od sporazumnih strana ne opozove.

 

PREMIJA OSIGURANJA

Premija osiguranja kod kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode osoba na poslu i u slobodnom vremenu direktno zavisi od broja zaposlenih, uslova rada, vrste poslova pojedinih grupa uposlenika, te vrste djelatnosti koju obavlja preduzeće.

Ovom osiguranju moguće je priključiti i Osiguranje za slučaj smrti usljed bolesti.

 

KO JE UGOVARAČ OSIGURANJA

Ugovarač osiguranja je pravna ili fizička osoba – poslodavac, koji ugovara kolektivno osiguranje. Premiju osiguranja plaća ugovarač osiguranja iz svojih sredstava ili sredstava osigurane osobe. Za jednu polisu osiguranja potrebno je najmanje 6 osoba.