Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Franšiza

Učestvovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije nadoknadiva iz osiguranja, iako je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane sume ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.