Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Vaša polisa osiguranja puna je važnih informacija. Šta se sve nalazi na njoj?

 

Ako ste ikad ugovorili ili obnovili osiguranje, prijavili štetu ili zatražili pomoć asistencije, vjerojatno su vas pitali za vaše ime i prezime i broj polise osiguranja. Zašto vas pored imena i prezimena pitaju i za polisu? Šta se sve nalazi na polisi osiguranja i zašto je to tako važan dokument?

 

Polisa osiguranja je dokument Ugovora o osiguranju. Njime dokazujete da ste ugovorili osiguranje kod određene osiguravajuće kuće. Polisa osiguranja je dakle dokument sa kojim vi kao osiguranik (ili treća strana kao oštećenik) možete ostvariti svoja prava kod osiguravajućeg društva u slučaju osiguranog slučaja - odnosno ako dođe do štete.

 

Polisom osiguranja dokazujete da ste ugovorili osiguranje kod određene osiguravajuće kuće.

 

Polisa osiguranja i uslovi osiguranja

Svaka polisa osiguranja ima svoj broj, koji je uvijek naveden na svim dokumentima koje dobijete prilikom ugovaranja osiguranja. Polisu osiguranja uvijek prate uslovi osiguranja osiguravajućeg društva koji detaljnije određuju koja su pokrića uključena u osiguranje. Uslovi osiguranja takođe definišu prava i obaveze obje strane. Šta to znači?

 

Zaključivanjem Ugovora o osiguranju koji se sastoji od polise osiguranja i uslova osiguranja, obavezujete se da ćete platiti premiju osiguranja osiguravajućem društvu. Međutim, osiguravajuće društvo se obavezuje da će vam platiti naknadu iz osiguranja ili odštetu kao osiguranoj osobi ili trećoj strani u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

 

Uslovi osiguranja izuzetno su važni, jer precizno definišu obaveze i osiguravajućeg društva i klijenta. Istina je da su prilično opširni, ali savjetujemo vam da ih ponovno pregledate sa zastupnikom, čak i ako samo produžujete osiguranje. Uslovi osiguranja sastavni su dio svakog Ugovora o osiguranju i potpisivanjem dokumentacije o osiguranju potvrđujete da ste uslove primili i da ste se upoznali sa njima.

 

Šta to znači u praksi? Ako imate osiguranje stana za slučaj izlivanja vode, na osnovu svoje polise osiguranja dobićete odštetu koju ćete iskoristiti za popravak štete. Ako uzrokujete saobraćajnu nezgodu, oštećenom će se nadoknaditi šteta po osnovu vaše polise obaveznog osiguranja automobila.

 

Koje podatke možete pronaći na polisi osiguranja?

Polisa osiguranja mora sadržati sve bitne djelove osiguravajućeg odnosa. Na njoj su:

  • podaci o ugovaraču osiguranja i /ili osiguranicima,
  • predmet osiguranja (kuća, automobil...),
  • koja opasnost (rizik) se osigurava,
  • uslovi i klauzule osiguranja na osnovu kojih se zaključuje osiguranje,
  • trajanje osiguranja i period,
  • osiguranje,
  • osigurana suma i moguće učešće osiguranika (odbitna franšiza).

Sastavni djelovi polise osiguranja takođe uključuju premiju osiguranja i datum izdavanja polise, a ugovorne strane moraju je potpisati.

 

Koliko dugo trebate čuvati polise osiguranja?

Čuvajte polise osiguranja tokom cijelog perioda njihove validnosti. Koliko je to dugo? Validnost polise osiguranja zavisi od osiguranja koje ste ugovorili.

 

Neka su osiguranja trajna i automatski se obnavljaju dok ih ne otkažete (višegodišnje osiguranja). Ostala osiguranja imaju određeno trajanje (npr. osiguranje automobila ili turistička osiguranja). Trajanje validnosti takođe je navedeno na polisi osiguranja, osim u slučaju trajnog osiguranja.

 

Budući da polisa osiguranja sadrži sve važne podatke o osiguraniku i predmetu osiguranja (nekretnini, automobilu, motociklu ...), osiguravajućem društvu su potrebni podaci o osiguraniku (ime i prezime) i broj police osiguranja prilikom prijave štete. Zato polise za osiguranje čuvajte na sigurnom, u elektronskom ili fizičkom obliku.

 

Prilikom online ugovaranja osiguranja dobićete polisu i ostalu dokumentaciju o osiguranju u elektronskom obliku. To je dovoljno.

 

 

 

Izvor: Vse bo u redu

 

Share on Google+