Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

8. 5. 2021

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38.stav 1.tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

saziva:

 

25. (dvadesetpetu) redovnu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 08.06.2021.godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

             DNEVNI RED:

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara

Izbor zapisničara

 

2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu

 

3. Razmatranje mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva u 2020.godini

 

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Pismo rukovodstvu-revizija finansijskih izvještaja za 2020.godinu

 

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020.godinu

 

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2020. godini

 

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva u 2020. godini

 

8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu interne revizije sa mišljenjem Odbora za reviziju

 

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu

 

10. Usvajanje odluke o prestanku funkcije internog revizora Društva

 

11. Usvajanje odluke o imenovanju internog revizora Društva

 

12. Usvajanje odluke o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Društva

 

13. Usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 29.05.2021.godine.

 

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

       

    PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

                                                                                                                                        Blaž Jakič

Share on Google+