Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Skijaši, pažnja: nemojte birati samo opremu, birajte i osiguranje

Pregled osiguranja za skijaše – za bezbrižno skijanje!

Fizička kondicija – na nivou, oprema sređena, skijalište odabrano. Da li ste sigurni da ste prije odlaska na skijanje mislili na sve? Šta, osim kacige, na skijama može dobro da vas štiti? Osiguranje.

Skijam samo u BiH. Da li mi je potrebno dodatno osiguranje?

Ukoliko se povrijedite na domaćem skijalištu, istina je da su troškovi pokriveni obaveznim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem.

 

Ipak, nešto drugo može da vam uzme novac. Slično kao i u saobraćaju, i na skijaškoj stazi važe određena pravila koja se moraju poštovati. Ukoliko ne poštujete pravila bezbjednog skijanja koja su određena međunarodnim pravilima FIS, i prouzrokujete nesreću, svojom imovinom odgovarate za eventualno nastale povrede i štetu.

Osiguranje od nezgoda kao dodatna zaštita

Osiguranje od nezgoda može da se pobrine za ublažavanje finansijskih posljedica koje bi mogla da prouzrokuje nezgoda (dugotrajna liječenja, gubici prihoda i slično).

 

Osiguranje sportskih aktivnosti namijenjeno je posebno skijašima i borderima na snijegu. Obuhvata osiguranje od odgovornosti i aktivnim pojedincima prilagođeno osiguranje od nezgoda koje uključuje gubitak života uslijed nezgode, lom pojedinačnog uda i gubitak pojedinačnog uda ili organa.

 

Putno zdravstveno osiguranje između ostalog uključuje osiguranja od odgovornosti za nesreće u inostranstvu i zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom.

Šta da radim ukoliko se povrijedim na skijalištu u inostranstvu?

Ako imate zaključenu polisu putnog zdravstvenog osiguranja, onda vam troškove liječenja neposredno pokriva osiguranje.

 

U slučaju nezgode ili bolesti odmah pozovite asistentni centar, Europ Assistance, na broj telefona + 381 11 41 44 106, koja obezbjeđuje 24-časovnu pomoć na srpskom jeziku.

Važno

Ukoliko ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savjetujemo vam da upozorite liječnike, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na račun stave ime i prezime osigurane osobe, opis bolesti i liječenja, cijene svake pojedine usluge, pečat i potpis liječnika, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, polisom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom, po povratku u vašu državu troškovi će biti pokriveni brzo i jednostavno.

Share on Google+