Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.


BESPLATAN BROJ

0800 50 309

Prijava štete

Osigurani rizici i osiguranje po paketima

ZAVAROVANJE ZGRADBE
oplesk in slikarije ter razne vidne zidne, podne in stropne obloge
2.550
5.090
10.200
vlom ali rop
1.020
1.530
2.040
razbitje stekla
510
1.020
ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNINi
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
vlom ali rop
izliv vode
1.020
2.040 (izbirno 4.080)
5.090 (izbirno do dogovorjene ZV)
rop zunaj zavarovančevih prostorov
460
620
1.020
stvari v pomožnih objektih oziroma pomožnih prostorih
2.040
2.550
3.060
poplava (paket C vključuje tudi izliv
meteorne vode s strehe)
3.060
(izbirno 6.120)
10.200 (izbirno do dogovorjene ZV)
udarec tujega motornega vozila
snežni plaz
zemeljski plaz
teža snega
padec drevesa
izliv vode iz akvarija
izliv vode iz vodne postelje
iztek tekočine ali plina
770
indirektni udar strele
izbirno
izbirno
izbirno
mehanski lom
izbirno
izbirno
izbirno
potres
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
poškodovanje oseb in stvari
5.090
25.500
50.900
podlimit za škode, ki jih utrpijo gosti
670
670
1.330
podlimit za škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene hrbtenice
670
670
670
ZAVAROVANJE ASISTENCE
stroški asistenčnega centra
v celoti
v celoti
v celoti
stroški izvajalcev obrtniških storitev
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potrošni material
11
11
stroški varovanja doma
do 24 ur
do 24 ur
do 24 ur
stroški prevoza
80
80
80
stroški začasne namestitve
80
80
80
ZAVAROVANJE STROŠKOV ČIŠČENJAi
stroški čiščenja, odvoza ogorin ...
1.530
2.040
2.550
NEZGODNO ZAVAROVANJEi
nezgodna smrt
2.500
2.500
2.500
trajna invalidnost zaradi posledic nezgode
5.000
5.000
5.000
stroški zdravljenja
500
500
500
nadomestilo za bolnišnični dan
5
5
5

LEGENDA:

– Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje zgradb – 356.000 EUR, zavarovanje stanovanjskih premičnin – 61.100 EUR) oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej dogovorjeno.

Znesek v EUR – Dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).

ZV – Zavarovalna vsota.

 

Tabela je zgolj informativna. Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-dom-03 in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Oprema, stvari i lični predmeti u stanu izražavaju način života ljudi koji u njemu žive.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva pokriva štetu do koje je došlo, jer su osigurane stvari bile odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale ili pljačke, odnosno prilikom pokušaja ovih radnji. Osiguranje pokriva i štetu na zgradama ili unutar njih koja je nastala kao posljedica provale.

Osiguranje od provale ne štiti u slučaju da dragocjenosti nisu bile čuvane kao što se očekuje s obzirom na njihovu vrijednost.

Novac i dragocjenosti moraju biti smještene u zaključanom spremištu, a ostale stvari uvijek, kada osiguranik nije prisutan, u zatvorenim i zaključanim prostorima.

Kada dođe do provalne krađe ili pljačke, osiguranik je slučaj dužan prijaviti policiji. Za ukradene i kod provale uništene predmete, koji su bili osigurani i čuvani na odgovarajući način, osiguravač pokriva nastalu štetu, a ako su predmeti, u toku provalne krađe, bili oštećeni, pokriva i troškove popravke.

Najbolja pokrića za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće oštećenja uslijed provale ili razbojništva, kao i pokušaja ovih radnji. Pokriće osiguranja provalne krađe i razbojništva je uključeno u kombinovano osiguranje domaćinstva a možete ga uključiti u svoja pojedinačna osiguranja.

Oprema

Osigurat ćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i druge stvari koje imate u kući ili pomoćnim objektima od rizika provalne krađe, razbojništva ili obične krađe

Pokrivenost uključuje:

 • odnošenje osiguranih stvari,
 • uništenje ili njihovo oštećenje.Troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, bit će vam nadoknađeni troškovi potrebe čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.


Ne zanemarite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u svoje osiguranje možete uključiti:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje instalacija od kvara mašina,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje od mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i kolekcija na veće iznose,
 • osiguranje od poplave,
 • osiguranje izliva vode iz instalacionih cijevi,
 • odrona zemljišta, i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Osiguranje provalne krađe i razbojništva ćete sklopiti na godinu dana, više godina ili na neodređeno vrijeme. Polisa osiguranja na neodređeno vrijeme znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.


Vrijednost osiguranja provalne krađe i razbojništva određujemo prema vrijednosti pokretnina na jedan od sledećih načina:

 • sporazumno,
 • prema računu kod kupovine osigurane opreme,
 • prema procjeni ovlaštenog procjenjivača.

Dogovorena vrijednost osiguranja predstavlja sumu osiguranja koja se ispisuje na polisi osiguranja i predstavlja iznos maksimalne naknade koju možete naplatiti iz osiguranja.

Iznos naknade kod pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva je do 3% od vrijednosti osiguranog objekta na kome je načinjena šteta i ovo osiguranje nije potrebno dodatno ugovarati ako postoji osiguranje od požara građevinskog objekta i osiguranje pokretnina od provalne krađe i razbojništva.

8 razloga za sklapanje polise osiguranja od provalne krađe i razbojništva

1 Povoljna cijena osiguranja
2 Odlična ponuda dodatnih osiguranja po razumnoj cijeni
3 Mogućnost ugovaranja osiguranja sa naknadom štete bez obračuna amortizacije
4 Mogućnost nadoknade štete bez učešća osiguranika u šteti (franšiza)
5 Brzo rešavanje odštetnih zahtjeva
6 Plaćanje do 12 rata
7 Jednostavan način da obnovite osiguranje
8 Osiguranje od nesreće za članove domaćinstva

Česta pitanja

Šta znači osiguranje na novu vrijednosti?

U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari i neće se primijenjivati amortizacija za godine starosti uništene imovine.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo program Adobe Acrobat Reader