Asistencija

Kod vaše kuće

24-satna pomoć za vas i vaše najbliže:

 • hitna pomoć i rješavanje štete,
 • organizacija i pokrivanje troškova zanatskih usluga,
 • kućna sigurnost,
 • prevoz i privremeni smeštaj osiguranih lica,
 • otvaranje ulaznih vrata,
 • savjeti i korisne informacije.

BESPLATAN BROJ

0800 1 588 29 61

Prijava štete

Osigurani rizici i osiguranje po paketima

ZAVAROVANJE ZGRADBE
oplesk in slikarije ter razne vidne zidne, podne in stropne obloge
2.550
5.090
10.200
vlom ali rop
1.020
1.530
2.040
razbitje stekla
510
1.020
ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PREMIČNINi
požar
strela
eksplozija
vihar
toča
udarec zavarovančevega vozila
padec letala
manifestacije in demonstracije
vlom ali rop
izliv vode
1.020
2.040 (izbirno 4.080)
5.090 (izbirno do dogovorjene ZV)
rop zunaj zavarovančevih prostorov
460
620
1.020
stvari v pomožnih objektih oziroma pomožnih prostorih
2.040
2.550
3.060
poplava (paket C vključuje tudi izliv
meteorne vode s strehe)
3.060
(izbirno 6.120)
10.200 (izbirno do dogovorjene ZV)
udarec tujega motornega vozila
snežni plaz
zemeljski plaz
teža snega
padec drevesa
izliv vode iz akvarija
izliv vode iz vodne postelje
iztek tekočine ali plina
770
indirektni udar strele
izbirno
izbirno
izbirno
mehanski lom
izbirno
izbirno
izbirno
potres
izbirno
izbirno
izbirno
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
poškodovanje oseb in stvari
5.090
25.500
50.900
podlimit za škode, ki jih utrpijo gosti
670
670
1.330
podlimit za škode zaradi natega ali zvina vratne, prsne oziroma ledvene hrbtenice
670
670
670
ZAVAROVANJE ASISTENCE
stroški asistenčnega centra
v celoti
v celoti
v celoti
stroški izvajalcev obrtniških storitev
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potni stroški in 2,5 ure dela
potrošni material
11
11
stroški varovanja doma
do 24 ur
do 24 ur
do 24 ur
stroški prevoza
80
80
80
stroški začasne namestitve
80
80
80
ZAVAROVANJE STROŠKOV ČIŠČENJAi
stroški čiščenja, odvoza ogorin ...
1.530
2.040
2.550
NEZGODNO ZAVAROVANJEi
nezgodna smrt
2.500
2.500
2.500
trajna invalidnost zaradi posledic nezgode
5.000
5.000
5.000
stroški zdravljenja
500
500
500
nadomestilo za bolnišnični dan
5
5
5

LEGENDA:

– Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje zgradb – 356.000 EUR, zavarovanje stanovanjskih premičnin – 61.100 EUR) oziroma je zavarovalna vsota višja, če je to posebej dogovorjeno.

Znesek v EUR – Dodatna omejitev zavarovalnega jamstva (ta se lahko v primeru prevrednotenja zviša).

ZV – Zavarovalna vsota.

 

Tabela je zgolj informativna. Natančen obseg zavarovalnega kritja je razviden iz zavarovalne police, Splošnih pogojev za paketno zavarovanje PG-dom-03 in zavarovalnega obračuna, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

Zavarovalnica ima pravico vsakoletno povišati premije do višine porasta indeksa cen življenjskih potrebščin, vendar pa je dolžna povišati vsaj v enakem deležu tudi zavarovalne vsote pri zavarovanju zgradb, stroškov čiščenja in premičnin.

ojedinačna osiguranja
Osiguranje od požara
Vaš stan je ukratko,vaš svijet. Ne dozvolite da neočekivani događaji uzdrmaju vaš svijet . Kao dobrog vlasnika osigurajte ga - odgovarajućim paketom osiguranja.
Pojedinačna osiguranja
Osiguranje namještaja od požara i drugih rizika
Namještaj i lični predmeti u stanu izražavaju način života ljudi koji u njemu žive. Osigurajte ih i pobrinite se da ostanu dio vašeg života.
Pojedninačna osiguranja
Osiguranje od zemljotresa
Za mnoge ljude dom je mjesto za opuštanje i mirno provođenje slobodnog vremena. Neka tako ostane, pa ga osigurajte - odgovarajućim paketom osiguranja.
Pojedinačna osiguranja
Osiguranje stakla
Preporučujemo da sklopite kombinovano osiguranje za svoj dom. Ako se za to ne odlučite, nudimo i set individualnih osiguranja za pokrivanje pojedinačnih rizika.
Pojedinačna osiguranja
Osiguranje provalne krađe i razbojništva

Pojedinačna osiguranja za idealno osiguranje vaše imovine

Objekat, oprema, stvari i lični predmeti u stanu pokazuju način života ljudi koji u njemu žive.

Većina njih ima veliku korisnu vrijednost, ostali su vezani za životne priče i uspomene. Osigurajte ih pojedinačnim osiguranjima i pobrinite se da i dalje budu dio vašeg života. Osiguranjem ćete dobiti potpunu sigurnost za sebe, svoje najmilije i svoju imovinu. Osnovno požarno osiguranje možete proširiti brojnim pojedinačnim osiguranjima koji se razlikuju po broju osiguranih rizika i stepenu pokrića — tako da sami sklopite osiguranje kako vam je i potrebno.


Samo najbolje pokriće za vaš dom

Zgrada

Osigurajte pokriće u slučaju totalnog ili djelimičnog oštećenja doma, oštećenja usljed provale ili pljačke, dok osiguranjem loma stakla imate nadoknadu zbog polomljenih prozora iz bilo kojeg razloga.

Oprema

Osiguraćete opremu, stvari za ličnu upotrebu, dragocjenosti i ostalo što imate u stanu ili pomoćnim objektima.

Pokrića:

 • mnoge od najčešćih opasnosti poput, požara, groma, eksplozije, oluje, grada, izljevanja vode, provale,pljačke;
 • izborom dodatnih riika proširujete osiguranje na pokriće rizika poplave, prokišnjavanje krova, oštećenje krova usljed težine snijega, pada drveta, lavina ili klizište i druge opasnosti

Osim toga možete izabrati osiguranje do potresa dok osiguranjem od posljedica udara groma  osiguravate oštećenja raznih kućanskih aparata i uređaja.


Troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.

Odgovornost

Svi članovi porodice koji žive u istom domaćinstvu osigurani su do štete nastale trećim licima, bilo u dnevnim aktivnostima, sportskim aktivnostima, putovanjima u zemlji ili drugim evropskim zemljama. Osiguranje se odnosi i na vlasnike pasa ili drugih domaćih životinja koji se često ne ponašaju predvidljivo i mogu nanijeti ozbiljnu materijalnu i nematerijalnu štetu drugim osobama.

Osiguranje elektronske opreme

Osiguranje elektronske opreme pokriva uništenje, oštećenje ili krađu (provala ili pljačka) osigurane stvari.Možete osigurati stacionarno ili prenosnu računarsku opremu.

Polomljen i oštećen mobilni telefon je zbog osjetljivosti uređaja česta pojava koja nam stvara nepredviđene troškove.

Triglav osiguranje a.d. Banja Luka osigurava mobilne telefone i druge prenosne elekronske uređaje i nadoknađuje štetu koja nastaje zbog:

 • loma mobilnog uređaja;

 • krađe mobilnog uređaja iz zaključanih prostorija i zaključanih automobila;

 • troškova poziva sa uređaja nakon krađe.

Polomljeni osigurani uređaj je potrebno popraviti u registrovanim servisima za popravak mobilnih uređaja i po troškovima popravke ćemo Vam nadoknaditi štetu. Vaše učešće u troškovima popravke može biti 0 KM ili 10% od visine računa, zavisno kako ste odabrali prilikom ugovaranja osiguranja.

Za slučaj da Vaš uređaj bude ukraden, nadoknadićemo Vam sadašnju vrijednost osiguranog uređaja.

 Osiguranje mobilnih uređaja smo omogućili i za fizička i za pravna lica koji kod Triglav osiguranja, a.d. Banja Luka imaju zaključeno osiguranje kuće ili stana, kasko osiguranje ili drugo osiguranje koje nije zakonski obavezno.


Osiguranje od nezgode

Svi osigurani članovi domaćinstva pokriveni su 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nesreća dogodila. Slučajna smrt, trajni invaliditet zbog nesreće, zdravstveni troškovi i naknade za bolovanje se pokrivaju, a djeca mlađa do 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. Osnovnom osiguranju možete dodati i dodatno osiguranje od nezgode i tako povećati pokriće za sebe i članove svoje porodice.

Ne zaboravite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u vaše osiguranje možete uključiti i dodatna osiguranja:

 • osiguranje od poplave,
 • osiguranje od izliva vode iz instalacionih cijevi,
 • osiguranje klizanja tla i odronjavanja tla,
 • osiguranje sniježne lavine,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i zbirki za veće iznose,
 • osiguranje novca, hartija od vrijednosti za veće iznose,
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva,
 • osiguranje mobilnih elektronskih uređaja (mobilni telefoni, laptot i tablet računari i dr),
 • osiguranje od neimenovanih rizika.


Osiguranje od požara ćete sklopiti na godinu dana, više godina ili na neodređeno vrijeme. Polisa osiguranja na neodređeno vrijeme znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Vrijednost osiguranja od rizika požara i drugih opasnosti određujemo prema građevinskoj vrijednosti objekta i vrijednosti pokretninana na jedan od sledećih načina:

 • sporazumno,
 • prema računu troškova izgradnje,
 • prema procjeni građevinske vrijednosti koju načini ovlašteni procjenitelja.

Dogovorena vrijednost osiguranja predstavlja sumu osiguranja koja se ispisuje na polisi osiguranja i predstavlja iznos maksimalne naknade koju možete naplatiti iz osiguranja.

8 razloga da sklopite polisu

1 Povoljna cijena osiguranja
2 Osiguranje sklopljeno po vašim individualnim potrebama
3 Odlično ponuda dodatnih osiguranja po razumnoj cijeni
4 Mogućnost ugovaranja osiguranja sa naknadom štete bez obračuna amortizacije
5 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
6 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
7 Plaćanje na 12 rata
8 Jednostavan način obnove osiguranja

Česta pitanja

Šta znači osiguranje na novu vrijednosti?

U slučaju uništenja imovine, osiguravajuće društvo će nadoknaditi iznos jednak novoj vrijednosti osiguranih stvari i neće se primijenjivati amortizacija za godine starosti uništene imovine.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader