Za sigurnost staklenih površina vašega doma

Održavajte vrijednost svoje imovine i osigurajte sigurniju budućnost.

Staklo je odličan materijal bez kojeg već vijekovima ne možemo zamisliti život. Nažalost, proizvodi od stakla su zbog svoje krhkosti jako osjetljivi, tako da ima smisla razmisliti o odgovarajućem osiguranju.

Osiguranje stakla pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

Za rizik loma stakla nudimo osiguranje koje se može sklopiti i pojedinačno i u okviru paketa. Predlažemo da prvo provjerite povoljniju paketnu ponudu osiguranja kuće, stana ili stambene opreme. Paket osiguranjem, pored navedenog rizika loma stakla,  moći ćete osigurati i članove svog domaćinstva od nezgode uz nižu premiju osiguranja nego da ste pojedinačno sklopili sva osiguranja iz paketa.


Samo najbolja pokrića za vaš dom

Zgrada

Osiguranjem loma stakla ćete pokriti rizike koji su česti, kako zbog vjetra, koji razbije staklene površine na vratima i prozorima, tako i zbog nepažnje članova domaćinstva.  Koji god da je razlog, osigurajte svoja stakla i mi ćemo nadoknatiti troškove zamjene i troškove novog stakla po vašoj polisi.

Osiguranje loma stakla je moguće ugovoriti kao pojedinačno osiguranje ili u okviru paketa osiguranja.

Dodatnim ugovorom možete proširiti osiguranje na rizik od zemljotresa,poplave, izlivanje vode iz odvodnih ili kanalizacionih cijevi, klizišta i lavine, udar motornog vozila koje nije u vlasništvu osiguranika, curenje tečnosti ili plina (ispiranje), prokišnjavanje sa krovova zgrada, težina snijeg, zbog zlonamjernih radnji trećih lica na spoljašnjosti objekata i sl.


Oprema

Posebnim dogovorom je moguće osigurati i druga stakla veće vrijednosti, staklene reklame, ogledala, staklene stepenice i sve druge predmete izrađene od stakla.

troškovi čišćenja

U slučaju oštećenja ili uništenja osiguranih predmeta, troškovi će vam biti nadoknađeni. Nophodni troškovi čišćenja mjesta oštećenja, rušenja oštećenih i neupotrebljivih dijelova, kao i troškove transporta ovih predmeta do najbližeg mjesta gdje je dozvoljeno odlaganje.

Osiguranje od nezgode

Osigurali ste vaš dom od loma stakla  i ugovorili i dodatno osiguranje od nezgode?

Svi osiguranici domaćinstva su pokriveni 24 sata dnevno, bez obzira na to gdje se nezgoda dogodila. Pokrivaju se u slučaju smrti, trajni invaliditet zbog nesreće, troškovi liječenja i bolovanje, a djeca mlađa od 14 godina ne mogu biti osigurana od smrti. 


Ne zaboravite

Dodatna osiguranja
Trajanje osiguranja
Iznos naknade za osiguranje

Po dogovoru u paketu možete uključiti:

 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje instalacija od kvara mašina,
 • osiguranje od indirektnog udara groma,
 • osiguranje od mehaničkog loma,
 • osiguranje umjetničkih djela i antikviteta i kolekcija na veće iznose,
 • osiguranje od poplave,
 • osiguranje izliva vode iz instalacionih cijevi,
 • odrona zemljišta, i
 • dodatno osiguranje od nezgode za članove domaćinstva.

Osiguranje loma stakla ćete sklopiti na godinu dana, više godina ili na neodređeno vrijeme. Polisa osiguranja na neodređeno vrijeme znači da nećete morati da brinete da ćete ostati bez osiguranja. Vaša jedina briga biće da blagovremeno uplatite premiju osiguranja koja proizilazi iz ugovora o osiguranju.

Vrijednost osiguranja od rizika loma stakla određujemo prema vrijednosti i debljini stakla na jedan od sledećih načina:

 • sporazumno,
 • prema računu kupovine ili trenutne cijene stakla sa ugradnjom,
 • prema procjeni građevinske vrijednosti koju načini ovlašteni procjenitelja.

Dogovorena vrijednost osiguranja predstavlja sumu osiguranja koja se ispisuje na polisi osiguranja i predstavlja iznos maksimalne naknade koju možete naplatiti iz osiguranja.

7 razloga da sklopite polisu

1 Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva
2 Osiguranje od nezgode za članove domaćinstva
3 Plaćanje na 12 rata
4 Jednostavan način obnove osiguranja
5 Povoljna cijena osiguranja
6 Odlična ponuda dodatnih osiguranja po razumnoj cijeni
7 Mogućnost ugovaranja osiguranja sa naknadom štete bez obračuna amortizacije

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo program Adobe Acrobat Reader