Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobit viša od planirane, prijedlog dividende 2,50 evra

30. 3. 2018

Triglav osiguranje Banja Luka bilježi rast poslovanja u 2017. godini

 

Poslovanje Triglav grupe bilo je u 2017. godini profitabilno i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici od 29.3.2018. prihvatio revidirani godišnji izvještaj Triglav grupe i matičnog društva za 2017. godinu. Uprava i Nadzorni odbor predložiće skupštini akcionara da se dio neto dobiti u visini od 56.837.870,00 evra iskoristi za isplatu dividende, što predstavlja 82 posto od konsolidovane neto dobiti za godinu 2017. Prijedlog dividende iznosi 2,50 evra bruto po akciji. Predviđeni datum zasjedanja redovne godišnje skupštine je 29.5.2018. Triglav osiguranje Banja Luka, koji je dio Triglav Grupe, u 2017. godini je zadržalo 9. mjesto na tržištu Republike Srpske.

 

Dobit Grupe iznad planirane. Triglav grupa je realizovala 84,4 miliona evra dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 miliona evra. Godina 2017. globalno se razlikovala zbog prirodnih katastrofa i s njima povezanih štetnih događanja. Grupa je to uspješno kompenzovala visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Udio troškova u fakturisanoj premiji je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 0,5 postotna boda, na 24,8 posto. Prinosi od investicija – bez prinosa investicija životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 4% niži nego u 2016. godini. Njihovo smanjenje niže je od očekivanog, a određeni uticaj imali su prvenstveno jednokratni događaji, kad su realizovane kapitalne dobiti. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%.

 

Zajednička premija dostigla je 1 milijardu evra. Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2017. godini iznosio čak 7%. Fakturisala je 1 milijardu evra konsolidovane bruto premije osiguranja, suosiguranja i reosiguranja, a planirano je bilo oko 930 miliona evra. Rast premija postignut je u sve tri grupe premija. S aspekta tržišta, rast je u prosjeku u Sloveniji iznosio 6%, a na drugim tržištima regiona Adria 10%. U skladu sa strateškim usmjerenjem rasta i razvoja Triglav grupa je u 2017. povećala udio premija osiguranja, koje su fakturisane na tržištima izvan Slovenije i to za 0,4 postotna boda, na 17,7%. Pogoršanje štetnog količnika bilo je ublaženo pomoću poboljšanog rashodnog količnika i postignuta je vrijednost kombinovanoga količnika na povoljnoj visini od 93,9%.

 

Finansijska stabilnost, visoki kreditni rejting i vodeći položaj u regionu Adria. Dvije priznate agencije za ocjenu boniteta S&P Global Ratings i A.M. Best, koje ocjenjuju Triglav grupu, ponovo su u 2017. godini dale visok kreditni rejting »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa ostaje čvrsto na vodećem mjestu u regionu Adria (20-postotni udio), a taj položaj zadržava i na svom najvećem, slovenačkom tržištu (36-postotni udio). U 2017. godini poboljšala je svoj položaj na hrvatskom i srpskom tržištu, a na drugim je tržištima uglavnom očuvala položaj odnosno udio iz prethodne godine.

 

Razvojni akcenti u 2017. godini s aspekta strategije do 2020. Triglav grupa je u svojoj strategiji 2017-2020 zacrtala svoj put u pravcu savremene, inovativne i dinamičke osiguravajuće i finansijske grupe, koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. Klijenti su u centru svih aktivnosti Triglav grupe. U prvoj strateškoj godini aktivno je realizovala svoja strateška usmjerenja. Klijentima je ponudila nove i poboljšane proizvode, dopunjavala ih je uslugama asistencije, jačala alternativne prodajne kanale, kao što su to banke, lizing kompanije, turističke agencije, veb i mobilne aplikacije, a razvijala je i tehnološka i procesna poboljšanja na sektoru likvidacije šteta. Na nivou Grupe počele su se izdvajati opsežne aktivnost za stvaranje naprednog, informatizovanog i inovativnog poslovnog okruženja Grupe. Kod razvojnih aktivnosti Grupa sarađuje sa startapovima, akceleratorima i uvodi nove forme partnerske  saradnje.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »U 2017. smo dosljedno sprovodili svoju strategiju i postigli dobre poslovne rezultate. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice na ovogodišnjoj skupštini akcionara predložiće u skladu s dividendnom politikom isplatu dividende u visini od 2,50 evra bruto po akciji. Novom dividendnom politikom želimo na uravnoteženi način da ostvarimo tri cilja i to: srednjoročno stalno postizati ciljnu adekvatnost kapitala Grupe, reinvestirati neto dobit u sprovođenju strategija rasta i razvoja Triglav grupe te akcionarima isplaćivati privlačnu dividendu«.

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske. Triglav osiguranje Banja Luka je u 2017. godini poslovalo dobro što pokazuje bruto fakturisana premija uvećana za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Uz pozitivno poslovanje bilježi i poboljšanje strukture portfolia za 8% u korist dobrovoljnih osiguranja.

 

«Godinu koja je za nama smo završili uspješnim poslovanjem uz povećanje bruto fakturisane premije za 6%. Često ističemo kako su nam klijenti prioritet i upravo za njih smo tokom 2017.godine radili na uvođenju novog produkta. U pitanju je automobilska asistencija koja upotpunjuje ponudu automobilskih osiguranja te klijentima omogućava 24-satnu pomoć na putu,» izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.

 

Digitalni godišnji izveštaj. Krovna poruka godišnjeg izvještaja Triglav grupe za 2017. godinu je »energija Grupe« koja odražava ojačani položaj Triglav grupe u regionu i dodatan zamah koji donosi razvoj savremene organizacione kulture. Izvještaj je izdan u digitalnoj formi kao interaktivni pdf-dokument na veb-stranici www.triglav.eu, ovaj puta još bolje prilagođen ekranu, kao i na samostalnom veb sajtu na slovenačkom i engleskom jeziku.

Share on Google+