Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Finansijska stabilnost, profitabilnost i rast premija Triglav grupe

18. 8. 2017

Triglav grupa je prvu polovinu ove godine završila sa dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona evra. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezivanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 547,8 miliona evra te je tako prevazišla lanjsku za 8%. Bruto iznosi šteta povećali su se za 4% i iznose 314,2 miliona evra kao posljedica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Uprkos povećanju štetnih događanja kombinovani količnik imovinskih osiguranja Triglav grupe ostaje povoljan (95,5%) i na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Triglav Grupe, nastavlja uspješno poslovanje u odnosu na isti period prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine Društvo bilježi rast bruto premije u odnosu na prethodnu godinu za 4% i poboljšan kombinovani količnik, koji je ključni pokazatelj uspješnosti poslovanje u osnovnoj djelatnosti.

Profitabilnost i finansijska stabilnost

Triglav grupa je prvo polugodište 2017. završila sa dobiti prije oporezovanja u visini 42,4 miliona evra (lani 43,2 miliona evra) i sa neto dobiti od 36,1 milion evra (lani 34,2 miliona evra). Grupa je dobro kapitalizovana, što pokazuje količnik adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246%.

 

Rast premija na svim tržištima i na svim segmentima osiguranja

Konsolidovana fakturisana bruto osiguravajuća premija u Triglav grupi je iznosila 547,8 miliona evra, što je za 41,2 miliona evra odnosno 8% više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u imovinskim osiguranjima, premija se povećala za 8%, u segmentu životnih osiguranja za 6%, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14%. Poslovanje Triglav grupe bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenačkom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7 %, a na tržištima izvan Slovenije za 12%. Najveći rast premija i to od 33% ostvaren je na tržištu Srbije. Slovenačko tržište je najveće tržište Triglav grupe, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima van Slovenije. U poređenju s istim periodom lani taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 odstotnih bodova.

 

Štetni događaji, povoljan kombinovani količnik

Bruto iznosi šteta Triglav grupe iznosili su 314,2 miliona evra (rast od 4% u odnosu na prvu polovinu prethodne godine), što je prvenstveno posljedica povećanja osiguravajućeg portofolija i povećane učestalosti šteta. Isto tako su na ovogodišnje poslovanje određeni uticaj imala masovna štetna događanja, čija je ukupna vrijednost u prvom polugodištu 2017. iznosila 13,1 milion evra. Uprkos povećanju štetnih događanja, ostvaren je dobar kombinovani količnik u visini od 95,5,%, što je na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.

 

Prinosi finansijskih ulaganja

U zahtjevnim prilikama na tržištima kapitala i uzimajući u obzir relativno konzervativne investicione politike Triglav grupe, u prvom je polugodištu ostvarena vrijednost od 3.062,5 miliona evra. Prinosi od finansijskih ulaganja bili su tako za 13 % viši nego lani, što je posljedica nekih jednokratnih događaja od prošle i ove godine.

 

Zavarovalnica Triglav kao akcionarsko društvo

U prvoj polovini godine akcija Zavarovalnice Triglav (ZVTG) bila je druga najlikvidnija na Ljubljanskoj berzi. Rast njenog kursa iznosio je 8%. Zavarovalnica Triglav imala je na polugodištu 2017. više od 14.600 akcionara, a posljednjih godina je primjetno postepeno jačanje udjela međunarodnih ulagača, koji danas dolaze čak iz 37 država. Prilikom ulaska Zavarovalnice Triglav na berzu (2008. godine) takvi su ulagači posjedovali 4% svih akcija ZVTG, dok je već sredinom 2017. njihov udio iznosio 18 %.

 

Kao posljedica oporavka privrede u različitim državama postepeno se poboljšava i stanje na osiguravajućim tržištima regiona, ali poslovanje Triglav grupe još uvijek se odvija u zahtjevnim prilikama i uz jaku cjenovnu konkurenciju među pojedinim osiguravajućim. Triglav grupa je u svojoj strategiji do 2020. godine odredila usmjerenja svog djelovanja. Jedno od glavnih se već sprovodi, a to je transformacija poslovanja s naglaskom na cjelovito upravljanje odnosima s klijentima. Grupa nastavlja s dinamičkim prilagođavanjem svojih aktivnosti i svoje ponude potrebama i posebnostima pojedinih tržišta.

 

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »»Zadovoljni smo s poslovanjem Triglav grupe u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezovanja biti ostvarena u planiranom rasponu. U 2017. godinu ušli smo s jasno određenom strategijom. Naša je vizija da dinamički razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, te da istovremeno poslujemo profitabilno i bezbjedno. Polovina godine je iza nas i bila je u znaku brojnih aktivnosti koje su definisane u našoj strategiji. Nastavljamo s radom i ubjeđen sam da su energija i predanost poslu tima Triglav grupe, koji ima više od 5.000 članova, čvrsta garancija da ćemo u interesu svojih brojnih akcionara, saradnika i drugih sudionika postići planirano.«

 

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka nastavlja trend rasta bruto fakturisane premije čiji iznos od 2,8 miliona evra (5,4 miliona KM) predstavlja rast od 4% (preračunato u evrima) u odnosu na isti period 2016. godine. Rast je zabilježen kod svih vrsta imovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Banja Luka je poboljšalo kombinovani količnik, jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja u osnovnoj djelatnosti. Kombinovani količnik je za 3,8 procentna poena bolji nego u istom periodu prethodne godine i iznosi 94,2%.

„Triglav osiguranje Banja Luka bilježi dobre poslovne rezultate što pokazuje rast premije kao i poboljšanje kombinovanog količnika. Uspješno poslovanje  Društva je omogućeno zahvaljujući uloženom naporu zaposlenih kao i stalne podrške matične kuće. Nama su naši klijenti na prvom mjestu i upravo za njih konstantno radimo na širenju prodajne mreže kao i kreiranju novih proizvoda. Vjerujem da uz unapređenje usluga koje su prilagođene potrebama naših klijenata možemo dodatno da im približimo usluge osiguranja“, izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.

 

Share on Google+