Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

11. 9. 2017 S&P potvrdila kreditni rejting Grupe Triglav »A« Srednjoročna prognoza stabilna     Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dana 08.09.2017. Grupi Triglav, a time i njenom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav te kćerinskom društvu Pozavarov Srednjoročna prognoza stabilna     Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dana 08.09.2017. G ...
18. 8. 2017 Promjene u Upravi društva Barbara Smolnikar ima bogata iskustva u sektoru osiguranja i finansija. Dugogodišnja je predsjednica Uprave NLB Vita, osiguravajuće kuće za životna osiguranja. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Barbara Smolnikar ima bogata iskustva u sektoru osiguranja i finansija. Dugogodišnja je predsjednica ...
18. 8. 2017 Finansijska stabilnost, profitabilnost i rast premija Triglav grupe Profitabilnost i finansijska stabilnost Triglav grupa je prvo polugodište 2017. završila sa dobiti prije oporezovanja u visini 42,4 miliona evra (lani 43,2 miliona evra) i sa neto dobiti od 36,1 mil Profitabilnost i finansijska stabilnost Triglav grupa je prvo polugodište 2017. završila sa dobiti ...
23. 6. 2017 Nakon sjednice Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav Nakon nastupa mandata pet članova Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, predstavnicima akcionara, taj je organ 21. 6. 2017., prvi put održao sastanak u novom sastavu.    Na ovom odboru članovi Nakon nastupa mandata pet članova Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav, predstavnicima akcionara, ...
26. 5. 2017 Saziv za skupštinu Triglav osiguranje, akcionarsko društvo  UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo saziva:   16. (šesnaestu) Triglav osiguranje, akcionarsko društvo  UPRAVNI ODBOR   Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. St ...
22. 5. 2017 Početak u znaku rasta premije i profitabilnog poslovanja Triglav osiguranje Banja Luka uz rast premije   Triglav grupa je u prva tri mjeseca ove godine dobro poslovala u skladu sa strateškim usmjerenjima. Neto dobit Grupe je iznosila 22,3 miliona evra. Triglav osiguranje Banja Luka uz rast premije   Triglav grupa je u prva tri mjeseca ove godine d ...
5. 4. 2017 Grupa poslovala uspješno, predloženi iznos dividende 2,5 evra Triglav osiguranje Banja Luka zadržalo 9. mjesto na tržištu Republike Srpske   Poslovanje Triglav grupe u 2016. godini bilo je uspješno i u skladu sa strateškim smjernicama, koje se zasnivaju na p Triglav osiguranje Banja Luka zadržalo 9. mjesto na tržištu Republike Srpske   Poslovanje Trigla ...
6. 3. 2017 Otvorena poslovnica Triglav osiguranja u Istočnoj Ilidži   Triglav osiguranje je otvorilo novu poslovnicu u Istočnoj Ilidži, putem koje će klijentima biti dostupni svi proizvodi Triglav osiguranja. Povodom otvaranja ove kancelarije Triglav osiguranje, tok   Triglav osiguranje je otvorilo novu poslovnicu u Istočnoj Ilidži, putem koje će klijentima biti ...
6. 2. 2017 Povodom postavljanja regionalne platforme za alternativne investicije zajedno s partnerom KGAL Group Zavarovalnica Triglav je 2.2.2017. sa društvom KGAL Beteiligungsverwaltung GmbH (u nastavku KGAL Group) potpisala ugovor o osnivanju društva TRIGAL. Zavarovalnica Triglav osnivanjem novog društva zapo Zavarovalnica Triglav je 2.2.2017. sa društvom KGAL Beteiligungsverwaltung GmbH (u nastavku KGAL Gro ...