Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Obavještenje za klijente

27. 3. 2020

Poštovani klijenti,
 

Triglav osiguranje ad, Banja Luka prati trenutnu situaciju u vezi sa koronavirus epidemijom (COVID-19)  te u skladu sa situacijom prilagođava i sprovodi preventivne mjere sa ciljem smanjivanja širenja infekcije u skladu sa preporukama nadležnih institucija kao i zdravstvene struke.
 

Kako bi našim klijentima pružili efikasnu uslugu u datim okolnostima obavještavamo vas o preuzetim koracima.

Kako da kontaktirate osiguravajuće društvo?

Molimo naše klijente da komunikaciju sa osiguravajućim društvom obavljaju putem elektronskih i telekomunikacionih kanala za usluge koje je moguće obaviti bez fizičkog prisustva. Na raspolaganju su vam sljedeći načini:
 

  • Putem elektronske pošte na info@triglavrs.ba;
  • Kontakt telefon Sjedišta Društva 051 215 262
  • U zavisnosti od Vašeg mjesta prebivališta, ovdje možete pronaći kontakt telefone naših poslovnica širom Republike Srpske;
  • Za sve informacije možete pozvati Vašeg agenta za osiguranje.

Takođe, prijavu štete za imovinska osiguranja kao i osiguranja od nezgode možete prijaviti putem ovog linka.
 

Da bi Vašu prijavu štete obavili sigurno i blagovremeno, uz prijavu pošaljite i ostalu prateću dokumentaciju kao što su fotografije ili nalazi od doktora.
 

Ipak, ukoliko je neophodno da dođete u našu poslovnicu, obavještavamo Vas da preuzimamo sve neophodne mjere sa ciljem zaštite kako klijenata tako i naših zaposlenih.
 

Poštujte mjere koje predlažu nadležne institucije.
 

Hvala Vam na razumijevanju.
 

Triglav osiguranje, ad Banja Luka

Share on Google+