Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za 23. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

7. 4. 2020

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38.stav 1. tačka 4.Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

 

23. (dvadeset treću) vanrednu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 24.04.2020.godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

             DNEVNI RED:

 

1.Izbor radnih tijela Skupštine:

 

  1.1.   Izbor predsjednika Skupštine akcionara

  1.2.   Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara

  1.3.   Izbor zapisničara
 

2. Usvajanje Odluke o osmoj emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu, bez obaveze objavljivanja prospekta

3. Usvajanje Odluke o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz osme emisije redovnih (običnih) akcija

4. Usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

Dvadesettreća vanredna sjedica Skupštine akcionara Triglav osiguranje, akcionarsko društvo saziva se iz razloga usvajanja Odluke o osmoj emisiji redovnih akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu bez obaveze objavljivanja prospekta i usvajanja Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva. U skladu sa navedenim na istoj sjednici će se usvojiti Odluka o izmjeni Statuta, te Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanje na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 14.04.2020.godine.

 

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

 

                                                                                                                                     

                                                                                                  PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

                                                                                                                          Blaž Jakič

       

                                                                                                            

Share on Google+