Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Ulazak na tržište životnih osiguranja u Makedoniji

27. 10. 2017

Nakon penzijskog osiguranja u BiH novo osiguranje za životna osiguranja u Makedoniji

 

Nakon ovogodišnjeg ulaska na tržište penzijskih osiguranja u Bosni i Hercegovini, Triglav grupa preko osnivanja osiguranja Triglav Osiguruvanje Život ulazi na makedonsko tržište životnih osiguranja. Vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u tom dijelu Evrope djeluje na makedonskom tržištu od 2007. godine i zauzima vodeću poziciju na sektoru osiguranja imovine s udjelom u tržištu od 18 %. Jačanje pozicije u regionu i usmjerenost na razvoj životnih, zdravstvenih i penzijskih osiguranja na onim tržištima na kojima je prisutna u skladu je sa strateškim smjernicama Grupe do 2020. godine.

 

Početkom novembra Triglav ulazi na tržište životnih osiguranja u Makedoniji. Triglav grupa je od 2007. godine prisutna u Makedoniji, ali samo na tržištu osiguranja imovine, na kojem s udjelom u tržištu od 18% zauzima vodeće mjesto. Triglav grupa u toj državi širi svoje poslovanje i na segment životnih osiguranja, jer ocjenjuje da ovo tržište zbog niže penetracije ima potencijal rasta. Očekuje da će rad na tom tržištu biti zahtjevan, jer je ovaj segment osiguranja jako povezan s opštim ekonomskim stanjem u pojedinoj državi. Trenutačno na njemu posluju četiri životna osiguranja u veoma oštroj konkurenciji. Triglav grupa ulazi na to tržište sa svojim konkurentskim prednostima, a prije svega sa svojim jakim trgovačkim brendom, kvalitetnim proizvodima i odgovarajućim znanjem. Grupa će na tom dijelu tržišta osiguranja u skladu s postojećim zakonima djelovati preko novoosnovanog životnog osiguranja Triglav Osiguruvanje Život.

 

Triglav grupa, vodeća regionalna osiguravajuća i financijska grupa, koja je svojom strategijom 2017 – 2020 odredila pravce svog djelovanja, koji će se odvijati u okviru dva stuba poslovanja Grupe, a to su osiguranja i upravljanje imovinom. Kao što je najavljeno, Triglav grupa namjerava u svom dijelu osiguranja i dalje da razvija svoja tržišta i da prioritetno investira u segmente osiguranja s očekivanim višim stepenima rasta. U to ulaze životna, zdravstvena i penzijska osiguranja.

Share on Google+