Za sigurnije poslovanje

Osiguranje imovine

Održavajte vrijednost svoje poslovne imovine i osigurajte sigurniju budućnost.

 

Više
Osiguranje opšte odgovornosti

Ako bismo mogli sa sigurnošću prognozirati budućnost, život bi bio jednostavniji. Jasno, uvijek pokušamo predvidjeti šta se sve može dogoditi, ali ponekad dođe do malo vjerovatnog toka događaja koji se završe sa nesrećom. Ove slučajeve je nemoguće predvidjeti, ali možemo, sa odgovarajućim osiguranjem, za njih biti pripremljeni

 

Više
Osiguranje potraživanja od kupaca

Osiguranje potraživanja od vaših kupaca je efikasan način da osigurate otplatu potraživanja.

 

Više

Automobilsko osiguranje

Kupi online
Sve će biti u redu
Prijava štete

Asistencija

24-satna pomoć

Zaključite osiguranje asistencije-ako vam je potrebna pomoć, pozovite nas i mi ćemo vam pomoći as asistencijskim uslugama

  • za automobil,
  • za neophodno liječenje prilikom putovanja u inostranstvo.
Više

BESPLATAN BROJ ZA POZIV IZ BiH:

0800 50 309

ZA POZIV IZ INOSTRANSTVA:

+386 1 588 29 61

Prijava štete