Pohvale i prigovori

Naš cilj su zadovoljni klijenti, zato težimo kvalitetnom obavljanju usluga osiguranja u svim fazama, od sklapanja osiguranja do isplate šteta! 

Ukoliko ste sa našim radom zadovoljni - pohvalite nas, ukoliko niste - upozorite nas na naše greške. Naša želja je da na svim područjima poslovanja poboljšamo kvalitet i što je moguće više skratimo proceduru osiguranja.

Vaša žalba će biti obrađena u skladu sa Pravilnikom o postupku za pritužbe u Triglav osiguranje, ad.

Po prijemu vaše pritužbe, ona će biti dostavljena Komisiji za pritužbe Triglav osiguranje, ad.

O odluci Komisije za pritužbe obavijestit ćemo vas pisanim putem.

Sve Vaše primjedbe, pohvale i sugestije predstavljaće za nas dragocjenu pomoć te podstrek da napravimo korak dalje ka postizanju obostranog zadovoljstva.

 

Tvoja poruka

Vrsta poruke:

 
Ako se vaša žalba odnosi na rešavanje štete, navedite broj predmeta.

 

Upišite vaše podatke

Vaše podatke ćemo tretirati kao povjerljive i isključivo za potrebe žalbenog postupka i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 Complementary Content
${loading}