Držimo prevaru pod lupom

Oni podižu premiju, pa ih zajedno zaustavimo.

Kada možemo govoriti o prevari u osiguranju

O prevari u osiguranju možemo govoriti kada pojedinac, da bi dobio odštetu od osiguravajućeg društva:

  • Namjerno oštećuje ili uništava stvari. Osigurajte se nakon nezgode.
  • Osigurajte se s lažnim ili neistinitim informacijama.
  • Podnesite lažne dokumente.


Prevara

Triglav osiguranje kao prevaru tretira tri glavne grupe nepoštenog i kriminalnog ponašanja: krivotvorenje, korupciju i pronevjeru imovine (npr. prevara u osiguranju, krađa). Prevara u osiguranju je stoga samo jedan od oblika prevare s kojima se suočavamo.


Kazna za prevaru u osiguranju

U zemljama okruženja prevarantima u osiguranju prijeti kazna do godinu dana zatvora ako je djelo samo planirano, a još nije izvršeno. Ako je prievara već nastala, znači da je osoba već podnijela lažnu prijavu o štetnom događaju, počinitelju prijeti kazna do tri godine zatvora. Međutim, ako je prevara u osiguranju počinjena u kriminalnoj organizaciji, pojedinac može biti osuđen na kaznu zatvora od 1 do 10 godina.