Registar zastupnika i posrednika

Zastupnici u osiguranju

Evidencija zastupnika u osiguranju sa kojima Triglav osiguranje, ad ima zaključen ugovor o zastupanju u osiguranju:Registar zastupnika i posrednika
Naziv zastupnika ili posrednika Grad
1. PRVI BROKER D.O.O. Banja Luka
2. FINOS DOO Banja Luka
3. M BROKER D.O.O. Banja Luka
4. ADVANTIS BROKER D.O.O. Banja Luka
5. AGENCIJA PRERADOVIĆ Laktaši
6. VIPOX D.O.O. Istočno Novo Sarajevo
7. FORTIUS BH Istočno Novo Sarajevo
8. "WVP" A.D. Banja Luka
9. "VITAX OSIGURANJE" Vanja Jović s.p. Banja Luka
10. NLB BANKA A.D. Banja Luka
11. AFIDA Banja Luka
12. COMPENSO Banja Luka
13. Triglav Savjetovanje d.o.o Banja Luka
14. FORTIS d.o.o Banja Luka
15. T-PREMIUMM" Marko Marković s.p. Banja Luka