Želim...

Pronađite filijalu

Najbliže poslovnice

JEDINICA ADRESA USLUGE KONTAKT RADNO VRIJEME

Informacija o registru osiguravajućih društava ili brokera

Osiguravajuće društvo vodi registar društava za osiguranje i brokerskih društava.

Pristup registru zastupnika neživotnih osiguranja moguć je u centrali Triglav osiguranje, ad Prvog krajiškog korpusa 29, Banja Luka u radno vrijeme uz prethodnu najavu na broj telefona 051 215 262, kao i uvid u registar agencija za zastupanje.

 

Sjedište Društva
Naslov
Prvog krajiškog korpusa 29
78000 Banja Luka
Prikaži na mapi
Telefon
+387 51 215 262
E-pošta
info@triglavrs.ba
Pošalji poruku