Kasko za starije automobile

Da li ste vlasnik automobila starog 7 ili više godina?

Preporučujemo pristupačno osiguranje automobila sa najvažnijim kasko osiguranjem. Ovo osiguranje možete zaključiti ako:

  • kod nas imate sklopljeno autoosiguranje (AO) zbog toga ćete dobiti isti postotak bonusa kao kod autoodgovornosti (AO) u slučaju kasko osiguranja automobila
  • njegova nova kupovna vrijednost na dan sklapanja osiguranja ne prelazi 100.000 EUR i
  • nije predmet ugovora o lizingu


Provjerite ispod:

  • poređenje oba oblika kasko osiguranja (BASIC i PLUS) sa klasičnim oblikom kasko osiguranja
  • popust, koji dobijate sklapanjem paketa osiguranja automobila sa uključenim osiguranjem kasko sudar.

Poređenje osiguravajućeg pokrića različitih oblika kasko osiguranja

Saobraćajna nesreća
Poplava, bujica i visoka voda
Provalna krađa i razbojništvo
Grad (led)
Oluja
Udar groma

Pogodnosti

5 % popusta za pređenih manje od 10.000 km

Prema stvarnoj kilometraži u predhodnoj godini osiguranja osigurati opšit kasko i kasko sudar.

Akcija automobilsko osiguranje

Osigurajte svoje vozilo uz dodatno posebno osiguranje i dobit ćete brojne pogodnosti.

Do 10 %
paketnog popusta

Popust na sva osiguranja automobila, ako paket uključuje i sveobuhvatno osiguranje kasko sudar.

Česta pitanja

Kako se bonus izračunava u kasko sudaru?

Prilikom izračunavanja premije za kasko osiguranje automobila uvijek se uzima u obzir isti postotak bonusa koji imate za osiguranje od autoodgovornosti.

Koje opasnosti pokriva kasko osiguranje?

Kasko sudar pokriva sve važne opasnosti. Nudimo dvije vrste osiguranja:

  • kasko sudar OSNOVNI , koji pokriva štetu nastalu uslijed sudara vozila sa drugim vozilom ili učesnikom (biciklista, pješak…);
  • kasko sudar PLUS, koji pokriva štetu nastalu uslijed sudara vozila drugim vozilom ili učesnikom (biciklistom, pješak..), krađu vozila u cjelini, grad, oluju, udar groma, potres, poplave te bujične i velike vode
Kojim osiguranicima savjetujete da zaključe kasko osiguranje automobila?

Preporučujemo kasko osiguranje do sudara svima koji žele osigurati svoje polovno vozilo, strao 7 ili više godina,, do najćešćih opasnosti čije posljedice obično znače veću materijalnu štetu.

Šta je odbitna franšiza za kasko osiguranje?

Ako je pri zaključenju ugovora o auto-kasko osiguranju ugovorena franšiza (učešće osiguranika u šteti), osiguravač ne nadoknađuje štetu koja je manja od ugovorene franšize.

Franšiza se ugovara u procentu od novonabavne vrijednosti vozila vozila na dan utvrđivanja visine štete, ali najmanje 300 KM.


Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Takođe pogledaj