Česta pitanja

Šta učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć.Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i  da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.Triglav osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

Prijava osiguranog slučaja se mora izvršiti u pisanoj formi. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, ugovarač osiguranja je dužan u pismenoj formi prijaviti slučaj osiguranju, te obezbijediti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.


Lorem ipsum

Osiguranje od nezgode

Trajanje osiguranja

Trajanje osiguranja može biti vrlo različito – od jednoga dana pa do godinu dana. Trajanje osiguranja zavisi i od oblika osiguranja od posljedica nezgode.

Ko može ugovoriti osiguranje?

Prema Opštim uslovima osiguranja mogu se osigurati osobe od 14 do 75 godina starosti. Mlađe i starije osobe mogu biti osigurane prema posebnim i dopunskim uslovima.


Prilagodljivo za sve
Osiguranje djece i omladine od posljedica nezgode
Ugovaranjem osiguranja od posljedica nezgode kod Triglav osiguranja ad dobijamo sigurnost, nezgode ne možemo spriječiti, ali možemo ublažiti njihove finansijske posljedice.
Prilagodljivo za sve
Osiguranje članova porodice od posljedica nezgode
Osiguranje članova porodice od posljedica nezgode namijenjeno je osiguranju njenih članova od rođenja do napunjene 75. godine