Kasko za starije automobile

Da li ste vlasnik automobila koji je star 7 godina ili više?

Preporučujemo pristupačno osiguranje automobila sa najvažnijim kasko osiguranjem. Ovo osiguranje možete zaključiti ako:

  • kod nas imate sklopljeno autoosiguranje (AO) zbog toga ćete dobiti isti postotak bonusa kao kod autoodgovornosti (AO) u slučaju kasko osiguranja automobila
  • njegova nova kupovna vrijednost na dan sklapanja osiguranja ne prelazi 100.000 EUR i
  • nije predmet ugovora o lizingu


Provjerite ispod:

  • poređenje oba oblika kasko osiguranja (BASIC i PLUS) sa klasičnim oblikom kasko osiguranja
  • popust, koji dobijate sklapanjem paketa osiguranja automobila sa uključenim osiguranjem kasko sudar.


Poređenje osiguravajućeg pokrića različitih oblika kasko osiguranja

Saobraćajna nesreća
Poplava, bujica i visoka voda
Provalna krađa i razbojništvo
Grad (led)
Oluja
Udar groma

Pogodnosti

Do 10 %
paketnog popusta

Popust na sva osiguranja automobila, ako paket uključuje i sveobuhvatno osiguranje kasko sudar.

Česta pitanja

Kako se bonus izračunava u kasko sudaru?

Prilikom izračunavanja premije za Kasko sudar ili Kasko sudar Plus, premija se umanjuje za godine starosti automobila.

Koje opasnosti pokriva ovo kasko osiguranje?

Kasko Sudar pokriva sve važne opasnosti. Nudimo dvije vrste osiguranja:

  • Kasko sudar, koji pokriva štetu nastalu uslijed sudara vozila sa drugim vozilom;
  • kasko sudar PLUS, koji pokriva štetu nastalu uslijed sudara vozila drugim vozilom, krađu vozila u cjelini, grad, oluju, udar groma, poplave te bujične i visoke vode.
Kojim osiguranicima savjetujete da zaključe Kasko Sudar i Kasko Sudar Plus osiguranje automobila?

Preporučujemo kasko osiguranje do sudara svima koji žele osigurati svoje polovno vozilo, staro 7 ili više godina, od najćešćih opasnosti čije posljedice obično znače veću materijalnu štetu.

Šta je odbitna franšiza za kasko osiguranje?

Ako ste ugovorili osiguranje sa odbitnom franšizom, vaša šteta će biti umanjena za procenat franšize ili za određeni fiksni iznos u zavisnosti kako je vaše osiguranje ugovoreno.


Takođe pogledajte