Odlučite se za pravi paket osiguranja

Avtomobilska odgovornost (AO)
i
Zavarovanje voznika (AO plus)i
i
Splošni kasko
i
Kombinacije delnega kaska:
 • B - požarne nevarnosti in naravne nesrečei
 • D - živali
 • E - steklo
 • J - zunanja svetlobna telesa in ogledala
 • K - krajai
Avtomobilska asistencai
Avtomobilska asistenca PLUSi
Avtomobilska asistenca COMFORTi
Pravna zaščita
Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov
PAKETNI POPUSTi
7 %
10 %
12 %

LEGENDA:

- Že vključeno.
- Izbira po želji.
- Izbira ni možna.

Motor je više od hobija

Motori su način života, kažu motoristi.

Ugovorite osiguranje kako biste bili sigurni od finansijskog gubitka u slučaju nesreće. Imajte to na umu pri odabiru osiguranja:

 • kakav motor vozite i koliko vrijedi,
 • koliko kilometera godišnje pređete,
 • kakvim putevima se vozite sa njim,
 • gdje ga najčešće parkirate,
 • koliko često sa njim putujete u inostranstvo, 
 • da li se as vama nekog vozi i 
 • postoje li neke druge okolnosti koje utiču na vašu sigurnost, sigurnost vašeg saputnika i motora.

Odlučite se za pravo osiguranje motora..Ako ih je više, odlučite se za pravi paket osiguranja jer ćete tako najviše uštedjeti pri plaćanju premije.

Ne zaboravite automobilsku asistenciju – zaključite kad god vam zatreba pomoć, u zemlji i inostranstvu nazovite nas na besplatan broj 0800 50 309, iz inostranstva na +386 1 588 29 61. Na raspolaganju smo 24 sata na dan.Pogodnosti

10 % popusta
na kasko osiguranje jednog vozača

Prilikom osiguranja kaska možete ostvariti popust do 10% na osiguranje jednog vozača.

PaketnI popust

Popust na sva autoosiguranja na motor.

Bonus kod
autokaska

Pri osiguranju od automobilske odgovornosti (AO), vozača (AO plus) i opšteg kaska.

Popust za
za dogovor o nepovratu premije

Popust na sva automobilska osiguranja na motore.

Popust
za iskusne vozače motora

Pri osiguranju autoodgovornosti (AO), vozača i opšteg osiguranja.

Česta pitanja

Da li obavezno osiguranje automobila pokriva i štetu na motoru?

Obavezno osiguranje automobila (osiguranje do automobilske odgovornosti) pokriva materijalnu (vozila, zgrade i lične stvari) i nematerijalnu (povrede i smrt) štetu trećih strana ali ne i oštećenja motora osobe koja je izazvala nesreću. Ova šteta pokrivena je kasko osiguranjem.

Je li moguće prenijeti bonus pri prenosu vlasništva nad motorom?

Prenos bonusa mogućje samo kad se vlasništvo and motorom prenese na supružnika, ali vlasnik gubi bonus.

Mogu li voziti motor čak i ako mi je osiguranje isteklo?

Iz člana 2. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju slijedi: Vlasnik vozila mora prije korištenja vozila u saobraćaju sklopiti osiguranje koje je po ovom zakonu obavezno, te obnoviti osiguranje dok je vozilo u upotrebi. Motor čije je osiguranje isteklo ne smije se koristiti u saobraćaju.

Zašto preporučujete međunarodnu zelenu kartu?

Međunarodna zelena karta važan je dokument u zemljama sistema zelene karte, kojom vozači u slučaju policijske kontrole ili pričinjene štete automobilom lako pokazuju validnost osiguranja od automobilske odgovornosti (AO).

Na njoj so navedeni:

 • sve informacije koje su učesniku u nesreći potrebne da bi podnio zahtjev za naknadu štete kod nadležne osiguravajuće kuće,
 • brojevi telefona državnih zavoda u kojima učesnici u saobraćajnim nesrećama mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa izvršenjem potraživanja proizilaze iz saobraćajnih nesreća u inostranstvu.
Šta znače određene klase bonusa i malusa?

Svake godine dobijemo jedan premijski razred niže premije, koji iznosi 10%, ako smo vozili bez oštećenja drugih učesnika u saobraćaju, dok u slučaju načinjene štete gubimo tri razreda bonusa. Maksimalan bonus iznosi 50% od osnovne premije osiguranja.